Ansatte

Sekretariatet driver det daglige administrative arbeidet. Dette omfatter  blant annet søknadsarbeid, økonomi, informasjonsspredning, medlemsoppfølging og oppfølging av våre samarbeidsprosjekter. 

Klikk på bildene for større utgaver. Bildene kan brukes fritt (CC-BY-SA), men ta kontakt på dagligleder@nu.no for å få vite hvilken fotograf som skal akkrediteres.

Administrasjon


Leder
Therese Hugstmyr Woie
E-post: theresew(a)nu.no
Mobil: 907 27 377
Leder organisasjonens politiske arbeid.

Daglig leder
Sandra Butoyi
E-post: sandrab(a)nu.no
Mobil: 402 20 118
Jobber med å følge opp personalet, administrasjon og økonomi.

Organisasjonssekretær
Thea Birgitte B. Erfjord
E-post: theae(a)nu.no
Mobil: 413 20 574
Jobber med å lede NUs organisatoriske arbeid, herunder vervearbeid og henvendelser til NU, organisasjonsutvikling og oppfølging av lokal aktivitet.

 

Økonomisjef
Peter Kay Mainza
E-post: peterm(a)nu.no
Mobil: 967 22 571
Jobber med daglig økonomiarbeid som å betale fakturaer og utlegg, samt føring av fylkeslagenes regnskap og utdeling av lokallagsfondet.

 

Medlemssekretær 
Aurora Eide
E-post: aurorae(a)nu.no
Telefon: 23 32 74 19
Jobber med å registrere og følge opp medlemmer, giveravtaler og Putsj-abonnementer, medlemsregisteret, utsending av av fakturaer og velkomstpakker.

 


Medlemssekretær (50%)

Maren Langenkamp
E-post: marenl(a)nu.no
Telefon: 23 32 74 19
Jobber med å registrere og følge opp medlemmer, giveravtaler og Putsj-abonnementer, medlemsregisteret, utsending av av fakturaer og velkomstpakker.

Grafisk Designer
Camilla Voutilainen Nordbø
E-post: camilla(a)putsj.no
Mobil: 481 17 591
Jobber med å designe Putsj og grafisk materiale til Natur og Ungdom.


Kontorsjef

Gytis Blaževičius
Telefon: 23 32 74 19
E-post: gytisb(a)nu.no
Mobil: 45 29 75 42
Jobber med Natur og Ungdoms nasjonale arrangementer og administrasjonsarbeid på kontoret.

Koordinator for Russlandsamarbeidet
Milly Meyer
E-post: millym(a)nu.no
Mobil: 97027571
Jobber med å styrke våre samarbeidsorganisasjoner i Russland med mål om en selvstendig og demokratisk russisk miljøbevegelse, samt å synliggjøre prosjektet i Norge.


Energimedarbeider for Russlandsamarbeidet
Bror Eskil Heiret
E-post: brorh(a)nu.no
Mobil: 90037091
Jobber med å drive Russlandssamarbeidet sammen med koordinator, og ha et spesielt fokus på den politiske delen av prosjektet, som atomkraft.


Putsj-redaktør
Sol Sandvik
E-post: sol(a)putsj.no
Jobber med å gi ut Putsj på papir fire ganger i året, samt produsere stoff til Putsj.no og Putsj sine sosiale medie-kanaler, og følge opp redaksjonen.


Koordinator for prosjektet Grønt Spatak

Magnus Flåten Nickelsen
E-post: magnusn(a)nu.no
Mobil: 944 81 716
Jobber med å mobilisere til, organisere og gjennomføre Grønt Spatak.


Studentsekretær
Jannicke Totland
E-post: jannicket(a)nu.no
Mobil: 950 09 792
Jobber med studentarbeid i Natur og Ungdom/Naturvernforbundet og kompetansebygging i studentlagene.

 


 Regionsekretærer

Jobber i sine fylker med følgende:
– skaper og opprettholder aktivitet
– er kontaktperson for lokal- og fylkeslag
– arrangerer aktivistkurs og regionale arrangementer
– følger opp fylkes- og lokallagsøkonomi
– holder foredrag på skoler

Regionsekretær for Rogaland og Vestland
Emma Pedersen
Mobil: 40614276
E-post: emmap(a)nu.no

Regionsekretær for Agder og Viken
Eira
 Haugbro 
E-post: eirah(a)nu.no
Mobil: 476 15 898

Regionsekretær for Innlandet og Møre og Romsdal 
Adam Granberg
E-post: adamg(a)nu.no
Mobil: 984 30 361

Regionsekretær for Trøndelag og Vestfold og Telemark
Frida Myklebust Amdahl
Mobil: 46942412
E-post: fridaa(a)nu.no

 

Regionsekretær for Troms og Finnmark
Åsmund Halleraker
E-post: asmundh(a)nu.no
Mobil: 994 09 851

Regionsekretær for Nordland og Oslo
Aurora Gozzi Tobiassen

E-post: aurorat(a)nu.no
Mobil: 406 43 348