Bestill et foredrag til din skole

Vil du at Natur og Ungdoms klimaambassadører skal komme til din skole og holde foredrag om klimaendringer, miljøproblemer og løsninger? Den enkleste måten å booke et foredrag på, er å ta kontakt med regionsekretæren for fylket du ønsker foredrag i. Se hvem det er på NU.no/ansatte.

 

Vårt mål med foredragene: Vi vil med foredraget øke kunnskapsnivået om klimaproblemene, skape engasjement og gi mulighet til å handle.

Foredraget vi holder er oppdatert med nyeste klimakunnskap og basert på bruk av PowerPoint med lyd- og bildeeffekter. Vi prøver å vise sammenhengen mellom globale problemer og lokale løsninger. Miljøvern og miljøproblemer er temaer som ligger inne i læreplanen for mange fag og i den generelle læreplanen (slik som klimaendringer, fornybar energi, biologisk mangfold og økosystemer, politikk, demokrati og påvirkning, o.l). Dette er en god mulighet til å dekke læreplanen på en litt annerledes måte og et godt utgangspunkt for å arbeide videre med klima- og miljøspørsmål i skolen.

Praktisk gjennomføring og tidsramme: Vi tilbyr foredrag på én eller to skoletimer, alt etter hva som passer best for dere.

Hvem kan delta: Vi holder som regel foredrag for én og én klasse av gangen, men kan også holde for flere klasser samtidig. Vi ønsker å involvere både skoleledere, lærere og elever.

Relevante fag: naturfag og samfunnsfag på alle trinn på ungdomsskolen og videregående.

Vi kan også holde foredrag på konfirmasjonsundervisning og andre samlinger utenfor skolen.

Foredragene er helt gratis. Skolen organiserer rom med tilgjengelig teknisk utstyr (projektor, lerret og høyttalere).