Landsmøtet

 • å åpne for mer oljeboring midt i en klimakrise er uakseptabelt

  Omstillingen av samfunnet bort fra olje må være rettferdig

  Natur og Ungdom, samlet digitalt til sitt 56. ordinære landsmøte 8. - 10. januar 2021, krever en styrt og rettferdig omstilling av samfunnet bort fra petroleumsavhengigheten, og inn i et fornybart samfunn.

 • Tidligere sentralstyre på landsmøte

  Valgkomiteens innstilling til Natur og Ungdoms sentralstyre 2021

  På Natur og Ungdoms landsmøte 8. - 10. januar skal det velges nytt sentralstyre som velges for ett år om gangen. Her kan dere lese hvilke gamle og nye fjes som er innstillt av valgkomiteen!

 • Vi inviterer arbeiderbevegelsen med på klimastreik!

  En arbeiderbevegelse er ingenting uten fremtidige arbeidere og en bevegelse varer ikke om den ikke utvikler seg med tiden. Natur og Ungdoms landsmøte 5.-8. januar 2020 forventer og krever at fagorganisasjonene treffer tiltak for å bevare naturen og framtida vår. Vi krever at de går foran for å skape den grønne arbeiderbevegelsen og framtida vi klimastreikende ungdommer etterspør.

 • Voss NU: Mattis HyrverElla GjerakerrIngvild Bergan martinsen

  Nei til gummigranulat i vår natur

  Natur og Ungdom samla til sitt 55. ordinære landsmøte i Fredrikstad 5-8. januar 2020 krev at farleg gummigranulat blir fjerna frå fotballbanene i Voss herad og bytta ut til eit nedbrytbart og berekraftig alternativ.

 • Grønn vekst løser ikke miljøproblemene – forbruket må ned!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5. – 8. Januar 2020, støtter seg til konklusjonen i FNs naturpanel sin siste rapport: Grønn vekst vil ikke løse verdens dypt alvorlige miljøproblemer. Som et nødvendig tiltak mot ytterligere skade på naturen og vi mennesker som er avhengig av den, Krever vi at verdens økonomisk overutviklede land til å begrense sin økonomiske vekst.

 • La Malvikjorda ligge!

  Natur og Ungdom, samlet til 55. ordinære landsmøte 5.- 8. januar 2020 i Fredrikstad krever at Trøndelag fylkeskommune ikke bygger ned matjorden i Malvik til fordel for en utvidet E6.