Landsmøtet

 • Vi tek ikkje varig vern av Raundalselva og Vosso for gitt!

  Natur og Ungdom samla til landsmøte 5.-8. januar 2019 krev varig vern Raundalselva og Vosso.

 • Nei Til Travbane i Malvik

  Natur og Ungdom, samlet til 54. ordinære landsmøte 4.- 8. januar 2019 i Fredrikstad krever at Malvik kommune ikke bygger travbane på sin matjord, men at travbanen heller flyttes til Orkdal!

 • Intercity må ikke ødelegge for natur og miljø

  Valg av jernbanetrasé i Hamar er omtalt som den viktigste politiske beslutningen som skal tas i kommunen dette århundret. Det står nå mellom to alternativer, Øst og Vest. Natur og ungdom samlet til landsmøte i Fredrikstad den 5.-8. januar 2019 krever at matjorda og kulturlandskapet ved Børstad/Tommelstad, samt Åkersvika bevares. Det medfører at alternativ Vest må velges til fordel for Øst slik utredningene står i dag. Matjorda og naturen i Stange-, Ringsaker- og Lillehammer kommune må også bevares i størst mulig grad.

 • Rens Kolbotnvannet

  Natur og Ungdom, samlet til 54. ordinære landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2019 krever at Oppegård Kommune skal rense Kolbotnvannet slik at befolkningen i Oppegård igjen kan ta det i bruk. Vi krever også at Oppegård Kommune må sette i gang tiltak for å hindre videre forurensing i Kolbotnvannet snarest.

 • Nok er nok, E6 må ha lokk!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 5.-8. januar 2019, krever at det bygges et lokk over E6 i Groruddalen ved Furuset. Vegvesenet har uttalt at dette er forsvarlig, og det vil løfte livskvaliteten til mange tusen innbyggere i Groruddalen. Etter snart 50 år med planlegging av lokket er det på tide at ord blir til handling!

 • Nei til nye rullebaner og vekst i flytrafikken – nok er nok!

  Natur og Ungdom samlet til landsmøte 5.-8. januar 2019 krever at Norges politikere sier klart NEI til planlegging og utbygging av ny rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen - en gang for alle. Det må innføres strengere krav til den forurensende luftfarten slik at veksten i flytrafikken bremses. Nok er nok!