Landsmøtet


 • Uttalelse: Norsk lakseoppdrett må redusere sitt økologiske fotavtrykk!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.- 10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at regjeringen setter strengere miljøkrav til lakseoppdrettsnæringen. Norsk lakseoppdrett har i dag stor negativ miljøpåvirkning. Hovedproblemene består av rømming som er en genetisk trussel mot villfiskstammer, overføring av sykdommer fra oppdrettsfisk til villfisk, forurensning av fjordsystemer og press på fiskebestander globalt for å fôre oppdrettsfisken. Det er tydelig at oppdrettsnæringens økologiske fotavtrykk må minskes betraktelig. Merdene må bli miljøvennlig nå!


 • Uttalelse: Kutt kraftfôrkjøttet!

  Norge har et ansvar for å brødfø befolkningen på egne ressurser. Et kjøttforbruk basert på storskala import og bruk av kraftfôr er usolidarisk og ikke økologisk bærekraftig. Natur og Ungdom samlet til landsmøte 7-10. januar krever at regjeringen setter i verk tiltak for å minke befolkningens kjøttforbruk til et nivå som samsvarer med produksjon på våre egne ressurser.


 • Uttalelse: Matavfallssortering i Trondheim

  Det finnes ingen matavfallssortering i Trondheim, verken i private husholdninger eller i offentlige bygg. Som Norges tredje største by burde Trondheim ta ansvar og innføre kildesortering av matavfall. Natur og Ungdom, samlet til Landsmøte 7.-10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at matavfallssortering blir innført i Trondheim.


 • Uttalelse: Vi gir aldri opp Repparfjord og Førdefjorden!

  Natur og Ungdom, samla til landsmøte i Fredrikstad 07.-10. januar 2016, krev at regjeringa tek omsynet til framtida, matproduksjon og Noregs internasjonale miljøry på alvor og seier nei til å dumpe gruveslam i Førdefjorden og Repparfjord – vi gir oss aldri!


 • Uttalelse: Stopp utvidelsen av Borg Havn

  Borg Havn ligger ved munningen av Glomma, rett utenfor Fredrikstad sentrum. En rekke aktører planlegger å utdype og mudre havneområdet og dets innseiling med formål om å utvide havnen. Konsekvensene av dette prosjektet er ikke akseptable. Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at planleggingen av utbygningen av og mudringen ved Borg Havn kanselleres.


 • Uttalelse: Stopp nedbyggingen av matjord i Ringsaker!

  Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 10. januar i Fredrikstad, krever at Ringsaker kommune snur i sin beslutning om å tillate nedbyggingen av den verdifulle matjorden langs E6 gjennom Ringsaker kommune.