Uttalelser


 • Nærings- og fiskeridepartementet må rydde opp i Røyrvik!

  Natur og Ungdom krever at Nærings- og fiskeridepartementet tar ansvar for forurensningen gruvedriften i Røyrvik har påført natur og miljø, også etter endt drift.


 • Heller matjord og frisk natur enn datasenter på Kvernaland!

  I Time kommune på Jæren, ønsker selskapet Green Mountain å bygge ut et enormt datasenter med tilhørende infrastruktur og mulig ny næringspark. Dersom prosjektet realiseres vil det rasere enorme arealer verdifull matjord, samt ødelegge viktig natur. Natur og Ungdom, samlet digitalt til landsstyremøte 30.-31. januar, krever at kommunen setter foten ned og sier nei til planene om datasenter på Kvernaland.

 • Banner med bil som ødelegger natur

  Nei til motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat!

  Natur og ungdom, samlet digitalt til sitt 56. ordinære landsmøte 8.-10.januar, krever at planene om å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat skrinlegges. Istedenfor å bruke mange millioner kroner på å bygge motorvei, burde E6 som allerede eksisterer forbedres og jernbanen opprustes ved å lage flere kryssingsspor for tog.

 • Demonstrasjon mot nedbygging av matjord

  Nei til ny E16 og ja til bygging på eksisterende vei

  Natur og Ungdom, samlet til sitt 56. ordinære landsmøte 8.-10. januar 2021, krever at E16 bygges på den eksisterende traséen mellom Kløfta og Nybakk ved videre utbygging.

 • Polarekspressen

  Jernbanenett i Nord-Norge nå!

  Natur og Ungdom, samlet digitalt til sitt 56. ordinære landsmøte 8. til 10. januar 2021, krever at utredningen om Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø igjen behandles av Stortinget og blir prioritert i Nasjonal Transportplan 2022-33.

 • Egersund NU på demonstrasjon for tog

  Ikke la funksjonshemmede stå igjen når toget mot en bærekraftig framtid går!

  Ingen bør tvinges til å velge fossilt, når framtida skal være natur- og klimavennlig. Natur og Ungdom, samlet digitalt til sitt 56. ordinære landsmøte 8.-10. januar 2021, krever at regjeringa treffer tiltak for å gjøre kollektivtransporten tilgjengelig, slik at alle, uavhengig av bosted og funksjonsevne skal ha bærekraftige alternativ til fossildrevne reiser.