Uttalelser

 • Stopp utbyggingen av Nannestads verdifulle myr

  Natur og Ungdom, samlet til sitt 55. ordinære landsmøte 5.-8. januar 2020, krever at Nannestad kommune stopper utbyggingen av boligfeltet på myra Bjørkemåsan. Kommunen må prioritere bærekraft og de store miljøutfordringene denne utbyggelsen vil medføre når de behandler denne saken.

 • Natur og Ungdoms hovedkrav til Nasjonal Transportplan 2022-2033

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 5.-8. Januar 2020 i Fredrikstad, krever at Nasjonal Transportplan 2022-2033 satser på jernbanen og prosjekter som fører til utslippskutt i transportsektoren, fremfor monsterveger og nye rullebaner.

 • Avinors vekstmål må bort!

  Natur og Ungdoms landsstyre, samlet til landsstyremøte 12-13. september 2019, krever at Avinors mål om passasjervekst og økt flytrafikk fjernes.

 • Vi tek ikkje varig vern av Raundalselva og Vosso for gitt!

  Natur og Ungdom samla til landsmøte 5.-8. januar 2019 krev varig vern Raundalselva og Vosso.

 • Nei Til Travbane i Malvik

  Natur og Ungdom, samlet til 54. ordinære landsmøte 4.- 8. januar 2019 i Fredrikstad krever at Malvik kommune ikke bygger travbane på sin matjord, men at travbanen heller flyttes til Orkdal!

 • Intercity må ikke ødelegge for natur og miljø

  Valg av jernbanetrasé i Hamar er omtalt som den viktigste politiske beslutningen som skal tas i kommunen dette århundret. Det står nå mellom to alternativer, Øst og Vest. Natur og ungdom samlet til landsmøte i Fredrikstad den 5.-8. januar 2019 krever at matjorda og kulturlandskapet ved Børstad/Tommelstad, samt Åkersvika bevares. Det medfører at alternativ Vest må velges til fordel for Øst slik utredningene står i dag. Matjorda og naturen i Stange-, Ringsaker- og Lillehammer kommune må også bevares i størst mulig grad.