Uttalelser


 • Sykkelbyen Hamar

  Natur og Ungdoms landsstyre, samlet i Oslo 11.-12. februar, krever at Hamar kommune oppfyller sin påtatte rolle som sykkelby.


 • Gi oss bedre busstilbud i Oppland!

  Natur og Ungdoms landsstyre krever at politikerne i Oppland møter trafikk- og miljøproblemene med et bedre og billigere kollektivtilbud.


 • Ja til bybane i Grenland!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 6. -9. januar 2018, støtter arbeidet om bybane i Grenland. Opprettelse av bybanen Grenland vil både bidra til bedre og mer miljøvennlig kollektivtransport over større områder i fylket, og er et steg nærmere å bli en miljøby - både for Skien og Porsgrunn. Vi krever at politikerne starter prosessen med bygging slik at bybanen kan stå klar i 2023.


 • Kampen fortsetter mot oljeboring i Arktis

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 6.-9. januar 2018, står fast ved at oljeboring i Barentshavet svikter dagens og fremtidige generasjoners rett til et levelig klima. 23. konsesjonsrunde vil bidra til katastrofale miljøskader, og bryter dermed Grunnlovens miljøparagraf. Natur og Ungdoms landsmøte oppfordrer derfor sentralstyret til å fortsette arbeidet med klimasøksmålet, og stiller seg bak en eventuell anke.


 • Ny utredning av Engebøfjell-prosjektet

  Natur og Ungdom, samla til landsmøte 6.-9. januar, krev at utsleppsløyve blir trekt tilbake og at det blir gjennomført ei ny utredning av prosjektet om utvinning av rutil og granat ved Engebøfjellet.


 • Titania må finne nye løsninger for gruveavfallet!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 6.-9.januar 2018, krever at Titania A/S finner nye løsninger for nye løsninger for håndtering av gruveavfallet. Metodene som blir brukt av norske gruveselskaper for dumping av avfall i norske fjorder er ekstremt ødeleggende for det biologiske mangfoldet. Et godt eksempel på dette er Jøssingfjorden, hvor det etter massiv gruvedumping på 80-tallet, ikke lenger finnes tegn til liv.