Klippetoppen

 • Klippetoppen for januar 2016!

  Lokalpressa i januar har vore prega av at det har vore landsmøte. Mange lokallag har kome i avisa om at dei var på landsmøtet, og nokre har fått uttalelsane som blei vedteke der på trykk.

 • Å finna ut kor fylka har vore i pressa krevjar ein del lesing i aviser. Foto: Amanda Iversen Orlich / Natur og Ungdom

  Klippetoppen for desember og heile 2015!

  Året 2015 er over, og tala for klippetoppen er klare. Kva fylker har nådd måla sine i år, og kven stikk av med seieren?

 • Å finna ut kor fylka har vore i pressa krevjar ein del lesing i aviser. Foto: Amanda Iversen Orlich / Natur og Ungdom

  Klippetoppen for november 2015!

  I november har klippetoppen blitt nærmast dominert av klima. Folk har gått i klimamarsj over heile landet og fleire har vore i avisa fordi dei skal til klimaforhandlingane i Paris.

 • Å finna ut kor fylka har vore i pressa krevjar ein del lesing i aviser. Foto: Amanda Iversen Orlich / Natur og Ungdom

  Klippetoppen for oktober 2015!

  I oktober så er det TV-aksjonen som har vore den store saken. Lokallag over heile landet har samle inn pengar for regnskogen, ved å vera bøssebærarar eller å selje muffins. Det er og fleire som har nytta sjansen til å få eit lesarbrev på trykk om kvifor det er viktig å ta vare på rengskogen.

 • Å finna ut kor fylka har vore i pressa krevjar ein del lesing i aviser. Foto: Amanda Iversen Orlich / Natur og Ungdom

  Klippetoppen for september 2015

  Denne månaden har klippetoppen vore sterkt prega av samferdsel og valet. Fylka som har hamna på pallen denne månaden har utruleg høge tal, og informasjonssekretær er imponert over den fantastiske innsatsen.

 • Å finna ut kor fylka har vore i pressa krevjar ein del lesing i aviser. Foto: Amanda Iversen Orlich / Natur og Ungdom

  Klippetoppen for august 2015

  August månad har vore tydeleg prega av sommarleiren ved Førdefjorden. Fleire av deltakarane har kome på i lokalaviser i sine heimfylke, og over heile landet blei det skrive om ungdom som lærte om fjorddeponi og trena på sivil ulydnad. Klippetoppen har vore utruleg jamn denne månaden, og nesten alle pallplassane er delte.