Lokallagsarbeid


 • Lokallagsøkonomi

  Her finner du alt du trenger for å mestre økonomien i lokallaget.


 • Verveblokker

  Her finner du maler for verveblokker du kan printe selv.


 • Hvorfor verve?

  Det er mange gode grunner til å verve! Flere medlemmer = flere engasjerte, flere som jobber med miljøsaker der de bor, vi får større påvirkningskraft, mer støtte fra staten og Natur og Ungdom blir enda mer synlige!


 • Slik verver du

  Alle til og med 25 år kan bli medlem i Natur og Ungdom. Det koster kun 100kr i året å være medlem, og første året du er medlem koster det kun 50kr. Man kan også verve NU-venner, som er alle som har lyst til å støtte organisasjonen økonomisk med et månedlig beløp (oftest personer over 25 år).


 • Hvordan bli en super-verver!

  For å bli en større og sterkere organisasjon trenger vi flere medlemmer. Det viktigste vi gjør for å bli flere er å være synlige slik at flere får vite at Natur og Ungdom finnes og hva vi gjør. Ikke alle melder seg inn selv, derfor må vi verve, overalt! Her har vi noen tips til hvor du kan verve, og hva du kan si til de du skal verve.


 • Hvordan stå på stand

  En stand er ikke noe hokuspokus. To pulter fra et klasserom eller et lite campingbord kan være nok. Her finner du tips til hvordan å ha en stand.