Oslo

 • Oslo Natur og Ungdom

  Sakspapirer til valgmøte 02.05.16

  Her er valgkomiteens innstilling til fylkesstyret i Oslo. Vel møtt til valgmøte 2. juni på miljøhuset!

 • Velkommen til representantskapsmøte!

  Velkommen til representantskapsmøte med Oslo Natur og Ungdom! Vårens representantskapsmøte avholdes på Miljøhusethuset (Mariboes gate 8) onsdag 13. april kl. 17:00.

 • Månedens lokallagsperson: Elina Berg

  Månedens lokallagsperson for januar er Elina Berg, nestleder i Oslo Sentrum Natur og Ungdom.

 • Johanne Klepp

  Månedens lokallagsperson: Johanne Klepp

  Månedens lokallagsperson for januar er Johanne Klepp, leder i Katta Natur og Ungdom.

 • Oslo natur og Ungdom aksjonerer mot matkasting

  Velkommen til Osloseminar!

  Vi ønsker alle Oslo Natur og Ungdoms medlemmer hjertelig velkommen til Osloseminar 12.-14. februar!

 • Uttalelse: De beste pakkene er grønne!

  Denne våren står politikerne overfor et veiskille som vil avgjøre Oslo og Akershus sine framtidige transportløsninger. Blir det mer klimafiendtlig motorvei eller vil politikerne følge eksperters anbefalinger og bygge ut kollektivsystemet som kan håndtere den forventede befolkningsveksten? Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 07. - 10. januar 2016, krever at Oslopakke 3 blir en miljøpakke som satser på kollektivtrafikk og ikke på økt veikapasitet.