Oslo

 • E18 – Et potensielt monster

  UTTALELSE: Planene som foreligger for utbygging av ny E18 i Bærum er forkastelige. Nye E18 ser i dag ut til å koste svimlende 40 milliarder kroner, og vil føre til økt privatbilisme og økte klimagassutslipp, stikk i strid med Klimaforliket. Oslo Natur og Ungdom, samlet til representantskapsmøte 12. mars 2014, krever en betydelig slanking av utbyggingsplanene for ny E18, og at utbygging av kollektivtrafikk i Oslo-området prioriteres over vei.

 • Aksjonerte mot økte billettpriser

  I dag øker Ruter prisene på billetter, og i den forbindelse arrangerte Oslo Natur og Ungdom en aksjon på Egertorget. Ruters priser gjelder for hele kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, slik at dette vil påvirke alle kollektivreisende i fylkene våre. -Ruters prisøkning skuffer stort, sier Bjørn Rønning Fjærli, leder av Katta Natur og Ungdom.

 • Skuffet over Oslo Høyres køprisingsvedtak

  Oslo Høyre stemte på sitt årsmøte denne helgen mot køprising i Oslo. Oslo NU har over lang vært pådrivere for køprising, og hadde en morgenaksjon utenfor årsmøtet lørdag morgen med oppfordring til delegatene om å stemme for forslaget om køprising. -Det er synd Oslo Høyre stemmer mot et virkemiddel som effektivt vil redusere utslipp og køer, i tillegg til å sikre bedre fremkommelighet på veiene, sier Oslo NU-leder Ida Morén Strømsø

 • Ny leder og nytt fylkesstyre i Oslo Natur og Ungdom

  Da det 49. landsmøtet til Natur og Ungdom ble avsluttet, trådte Ida Morén Strømsø på som ny leder av Oslo Natur og Ungdom. -Jeg ønsker å styrke Natur og Ungdom som en viktig politisk aktør i Oslo, og virkelig få politikerne til å føle på kroppen at ungdom krever at miljøhensyn tas, sier Strømsø. Med seg på laget får hun et fylkesstyre på seks personer.

 • Billigere månedskort for ungdom, studenter og lærlinger!

  UTTALELSE: For at ungdom skal kunne være mobile er de avhengige av kollektivtransporten. Oslo Natur og Ungdom, samlet til årsmøte 23. november 2013, krever at prisen på månedskortet for unge senkes.

 • Gi oss en miljøby!

  UTTALELSE: Oslo skal innen 2030 halvere sine utslipp av klimagasser. Ser man på dagens tendenser synes dette målet fjernt. Oslo Natur og Ungdom, samlet til årsmøte i Oslo 23. november 2013, krever at byrådet tar Oslos klimamål på alvor og viser ambisjoner og vilje til utslippskutt.