Oslo

 • Forventer at bystyret setter foten ned mot 12-felts E18

  Oslo bystyre skal i dag behandle planene om å utvide E18 i Bærum til 12 felt. Oslo Natur og Ungdom er sterkt kritiske til planene som bryter med alle miljømål. – Vi forventer at Oslo bystyre legger kunnskap og Klimaforliket til grunn og leverer innsigelse mot utbyggingsplanene slik de foreligger i dag. 12-felts E18 vil være en katastrofe for trafikknettet i Oslo, sier Natalie Ekroll, leder i Oslo Natur og Ungdom.

 • Grønt forslag til blått byråd

  UTTALELSE: Oslo kommune har vedtatt å halvere byens klimagassutslipp innen 2030, og i samme periode vil byen ha en voldsom befolkningsvekst. For å både håndtere befolkningsveksten og kutte klimagassutslipp må Oslo kommune gjøre som Klimaforliket pålegger: «Å ta veksten i persontransporten med kollektivtransport, sykkel og gange.» Oslo Natur og Ungdom krever at bystyret vedtar Hundrepunktsplanen.

 • Tre miljøkrav til den nye Oslo-benken

  UTTALELSE: 19 representanter er valgt til å representere Norges hovedstad på tinget. Oslo Natur og Ungdom krever at de ser seg sitt ansvar verdig og tar miljøspørsmålet på alvor. Vi krever tre tiltak; en sterk satsning på kollektivtrafikk og restriktive tiltak for kutt i privatbilismen, en ny sentrumstunnel for T-bane i Oslo og en fullstendig utbygging av intercity-trianglet innen 2025.

 • Håper på et bilfritt sentrum!

  I dag aksjonerte Oslo Sentrum for et bilfritt sentrum innenfor ring 1. På aksjonen kom også Abdullah Alsabeehg (Ap) og Marianne Borgen (SV) for å vise sin støtte. Det ble overrakt over 2300 underskrifter til miljøbyråd Ola Elvestuen (V).

 • Et tydelig signal til Elvestuen

  Nye tall viste denne uken at Ruters formidable vekst i Oslo-området avtar. Samtidig viser en europeisk undersøkelse at Oslo er blant storbyene i Europa som sliter mest med kø i rushtida. Kollektivkampanjen mener dette gir et tydelig signal til politikerne i hovedstaden – det er kollektivtrafikken som må prioriteres.

 • Natur og Ungdom aksjonerte mot Oslopakke 3

  Ikke vedta økte utslipp

  I dag behandler Oslo bystyre  den reviderte utgaven av Oslopakke 3. Natur og Ungdom og til sammen 13 andre organisasjoner markerte motstand mot en transportplan for økte utslipp, og demonstrerte ved Rådhuset tidligere i dag.