Oslo

  • Politikerne svikter Oslos samferdselsframtid

    I disse dager avsluttes forhandlingene om Oslopakke 3. Etter det Kollektivkampanjen erfarer vil pakken fremdeles bli en gave til de som elsker klimagassutslipp og asfalt.

  • Sykkel i sentrum 26. mai

    Lørdag 26. mai arrangerer Oslo Natur og Ungdom Sykkelfest 2012 i Birkelunden i Oslo. Arrangementet skal sette miljøvennlig samferdsel og byutvikling i Oslo på dagsordenen, naturligvis med sykkel i fokus. Oslo er en by med mange miljøutfordringer og få tiltak. Oslo NU vil ha et bilfritt sentrum med tilrettelegging for myke trafikanter, buss, trikk og bane. Særlig er det de mange utfordringene angående sykkel som provoserer.