Rogaland

  • Vestlandsseminaret 2013

    Helgen 26-28. april møttes medlemmer fra Natur og Ungdoms vestlandsfylker til allianseseminar i Bergen. Tema for seminaret var vindkraft, samferdsel og vern av våre felles fjorder.

  • Ikkje gjer fjordane til søppeldynger!

    "Våre vakre fjordar er noko av det vi i Noreg set aller høgast. No ønskjer Nordic Mining å dumpe avfallet frå gruvenæringa si i Førdefjorden, ei vestlandsperle. Ekspertisen seier nei, men vil Miljøverndepartementet lytte" skriv Gaute Eiterjord i Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad denne veka.