Troms og Finnmark

 • Troms leder holder appell

  Sammen for en fiskeripolitikk for miljøet og kystsamfunnene

  - Vi ønsker oss et miljøvennlig fiske som skaper arbeid langs hele kysten! Les appellen som fylkesleder i Troms NU, Bendik Hugstmyr Woie, holdt for 200 frammøtte i Tromsø 17. januar

 • Bendik i harnisk

  I harnisk over rutekutt

  14. oktober kom det frem at Troms Fylkestrafikk (TFT) ønsker å kutte i store deler av kollektivtilbudet. Troms Natur og Ungdom raser mot forslaget


 • Gode målsetninger, dårlige løsninger

  I dag er det store avviklingsproblemer fra og til Kvaløya. Det er behov for tiltak som forbedrer fremkommeligheten og beredskapsforholdene. Det er derimot ikke behov for tiltak som legger til rette for økt personbiltrafikk. Tromsø Natur og Ungdom mener at bygging av en ny Kvaløyforbindelse, uten restriktive tiltak, vil gå imot både klimaforliket og målsetningene for prosjektet.

 • Styret i Troms NU 2014-15

  Nytt styre i Troms

  På fylkesårsmøtet i Tromsø 5. November ble det valgt nytt styre i Troms. Det nye styret tar over for det gamle umiddelbart.

 • Erle holder Appell

  Hilste Troms Venstre

  Denne helgen hadde Troms Venstre fylkesårsmøte, hvor de blant annet diskuterte spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Lørdag hilste fylkesstyremedlem i Troms Natur og Ungdom, Erle Bårdsdatter Sæther, årsmøtet.