Vestfold og Telemark


 • Strategi for Telemark Natur og Ungdom 2014

  Denne strategien ble vedtatt på årsmøtet 27. oktober 2013.

 • Frierfjorden

  På tide å rydde opp i Grenlandsfjordene.

  Landsstyret i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet i Grenland mener det er helt bak mål at forekomsten av miljøgifter fortsatt setter begrensning på bruken av sjømat fra Grenlandsfjordene og krever en opprydning av miljøgifter i fjorden.

 • Ja til bypakke Grenland!

  JA til Bypakke Grenland

  I Grenlandsområdet som omfatter Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan har debatten gått om en foreslått Bypakke for regionen. Natur og Ungdom i Telemark er positiv til Bypakka, fordi den innebærer en rekke tiltak som vil bedre bymiljøet og senke utslippene av farlige klimagasser i regionen. Restriksjoner på bilkjøring og en passasjerforflytning over til kollektivtilbud og sykkelbruk er gledelig. Her legger Telemark Natur og Ungdom ut nestleder Tale Ellingvågs appell for Bypakke Grenland 20. Juni 2013. Appellen var en del av en motaksjon på Rådhusplassen i Skien, arrangert sammen med mange av ungdomspartiene. Mer informasjon finnes på www.bypakka.no


 • InterCity 2030, dropp veien i mellomtiden.

  12. Mars lekket regjeringen planene om et mulig ferdigstilt InterCity-triangel innen 2030. For Grenland som region og Telemark som fylke er dette en gladmelding for miljø og befolkning, selv om ferdisgtilelsen er anslått 7 år senere enn høyst nødvendig. Når disse ordene er sagt gjenstår bare en viktig faktor. Vi trenger at det hverken i mellomtiden eller etter InterCity er ferdigstilt til Skien bygges ytterligere nye monsterveier i vårt fylke. For en jernbanesatsing det monner av må ikke ny E18 gjennom Bamble bygges.

 • kjøtt

  Mer forurensende enn du tror

  Har du tenkt over at du spiser kjøtt til nesten hvert eneste måltid, hver eneste dag ? Det er mange som ikke vet hvor mye dagens kjøttforbruk påvirker jorda. Og selv de som vet det, synes det kan være en utfordring å bli 100 % vegetarianer. Men det er det heller ingen som ber deg om!

 • la fjorden leve

  Ødeleggelse av fjorder.

  (Denne teksten sto i sin helhet trykket i Telemark Arbeiderblad 21.02.2013, og blir gjengitt her i etterkant av at Miljøverndepartementet har sagt nei til sjødumping av gruveavgang i Førdefjorden i denne runden. Kampene står enda om Bøkfjorden og Repparfjorden.)