Vestland

 • Hordaland Arbeiderparti skuffer om Lofoten, Vesterålen og Senja

  Søndag 17.03 vedtok Hordaland Arbeiderparti å støtte programkomiteens forslag om konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette vil de altså fremme på partiets landsmøte i april. Hordaland Natur og Ungdom er svært skuffet.

 • Miljøet trenger bedre jernbane

  Uttalelse: Nei til utviding av Flesland lufthamn!

  Natur og Ungdom samla til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013 krev at Stortinget ikkje tillet utviding av Flesland lufthamn i Nasjonal Transportplan (2014-2023). Klimaproblemet krev at ein satsar på heilheitlege transportløysingar som gjev låge utslepp. Planvedtak i Bergen kommune legg til rette for ei dobling av flytrafikken på Flesland innan 2040. Dette er ikkje i semje med lokale og nasjonale mål for redusering av klimagassutslepp. Auka flytrafikk kan ikkje realisere lågutsleppsamfunnet, det er jernbane som er ein del av løysinga.


 • – Monica Mæland er den største bremseklossen for miljøutvikling i Bergen

  Søndag arrangerte Natur og Ungdom dialogmøte på Vågen Fetevare for å diskutere transportpolitikk i Bergen, her deltok i tillegg Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Partene var enig om at et av de store hindrene for et bedre kollektivtilbud og miljø i Bergen er Monica Mæland og det sittende byrådet.

 • Et grønt valg 2011

  Lørdag 10. september akjsonerte Bergen Natur og Ungdom på Torgallmenningen i Bergen. Målet var å markere at valget 2011 måtte bli et miljøvalg, der folk skulle tenke miljø da de gikk valgurnene på valgdagen 12. september. I tillegg til det store banneret, ble det også delt ut flyers.