Presse

 • Høyres partiprogram: En øvelse i ansvarsfraskrivelse

  Mandag 7. september kom Høyre med forslag til partiprogram for stortingsvalget i 2021.Natur og Ungdom mener at dette programforslaget vil gjøre at Norge forblir et foregangsland innen ansvarsfraskrivelse. Selv om forslaget inneholder god politikk på for eksempel utbygging av fornybar energi og grønn skipsfart, ligger det også mye utdatert miljøpolitikk i punktene Høyre nå foreslår. 

 • Natur og Ungdom er ikke fornøyd: Budsjettavtalen mangler klimatiltak

  20. november annonserte Regjeringen og Krf enighet om statsbudsjettet for 2019. Natur og Ungdom er skuffet over at budsjettavtalen ikke satser nok på miljø og klima, selv etter FNs klimapanels siste rapport som viser at det haster mer enn noensinne å kutte klimagassutslippene.

 • Natur og Ungdom og andre ungdomsorganisasjonar møtte statens forhandlingsleiar Leif Forsell under jordbruksoppgjeret. Foto Elise Øksnes Fjordbakk

  Ungdom krever plass i jordbruksoppgjøret

  Lørdag 12. mai møtte Natur og Ungdom, Spire, Latin-Amerikagruppene, Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom statens forhandlingsleder i jordbruksforhandlingene, Leif Forsell, utenfor kontorene til Landbruk- og Matdepartementet. Organisasjonene møtte opp for å kreve mer åpenhet og inkludering av unge i jordbruksoppgjøre

 • Foto: Eirin Torgersen

  Nei til vindpark på Storheia på Fosen!

  Natur og Ungdoms landsstyre, samlet til landsstyremøte i Oslo 8. april 2018, krever at dagens planer om utbygging av vindmølleparken på Storheia på Fosen ikke gjennomføres. Konsekvensene for reindrift er for store, og kan ikke rettferdiggjøres selv ved utbygging av fornybar energi.

 • 24. konsesjonsrunde er et svik mot framtida vår

  I dag lyste Olje og Energidepartementet ut et stort antall nye oljeblokker i 24. konsesjonsrunde. Regjeringen har lyst ut 102 nye blokker, 93 av disse i Barentshavet. Blokkene er lyst ut på tross av tilrådningene fra miljøfaglige etater og miljøbevelgelsen – Olje- og energiministeren gir blaffen i framtida til vi som er unge i dag, sier Natur og Ungdom

 • Natur og Ungdom aksjonerer mot oljeboring i Arktis under klimatoppmøtet i Paris. Foto: Helene Lind Jensen

  Vidar Helgesens klimamelding står til stryk

  16. juni la klima- og miljøminister Vidar Helgesen fram regjeringas stortingsmelding om hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030. Natur og Ungdom mener meldinga ikke gir noen svar på hvordan Norge skal ta klimaansvar, og gir Helgesen stryk-karakter.