Saker

 • Stop the Nussir mine – save Repparfjord

  In Riehpovoutna/Repparfjord in the Northern part of Sápmi, in Norway, Nussir ASA are planning a copper mine in the middle of important land areas for Sami reindeer herders, and to dump the toxic waste into the fjord. This is in violation of Sami rights, and will be detrimental for the ecosystem in the fjord and the local fisheries. The Nussir mine must be stopped!

 • Vil du holde vakt i Repparfjord gjennom høsten?

  En lang sommer med protestleir ved Repparfjord er over og aktivistene har lyktes i å hindre gravearbeidet helst fram til Stortingsvalget. Regjeringa har enda ikke trukket gruvetillatelsene, og vi er klare for en ny fase: Å holde vakt gjennom høsten.

 • Natur og Ungdom mener nye tall kan redde Førdefjorden 

  Fredag 3. september sendte Natur og Ungdom et nytt brev til Klima- og miljødepartementet. Vi mener dette brevet er alt regjeringa trenger for å trekke tilbake utslippstillatelsen i Førdefjorden.

 • Hvordan gjøre valget til et klimavalg?

  Skal årets stortingsvalg bli et vendepunkt for klima og miljø? Selvsagt! Og her er hvordan deres lokallag får velgere i nærmiljøet til å stemme grønt

 • Støtt aksjonistene i Repparfjord!

  Her er informasjon om hvordan man kan bidra økonomisk.

 • Et voksende naturopprør

  Et opprop skrevet av tre seniorer i naturforskning og naturvern har fått tilslutning fra de fem største naturvernorganisasjonene i Norge. De krever stans i naturtapet, og peker på at noen partier er klart bedre enn andre.