Fakta

 • Fakta om bier

  Tap av leveområder, klimaendringer og sprøytemidler i jordbruket er hovedårsakene til at vi får stadig færre bier i Norge. Biene gir oss opp mot 30% av maten vi spiser, gjennom å pollinere planter. En av tre norske bier (inkludert humler) står på rødlista. Selv om det finnes flere trusler mot biene, er den største trusselen tap av leveområder.

 • Naturvern

  Mangfoldet i naturen er avgjørende for at mennesker, dyr og planter kan leve på jorda. Samspillet mellom de millioner av arter som befolker planeten har utviklet seg gjennom milliarder av år, men nå står naturen foran et tap av mangfold den ikke har sett på svært lang tid.Forskere anslår at hastigheten og omfanget på artsutryddelsen som foregår i dag er opp mot 1000 ganger større enn normalt.

 • Natur i krise

  Hvert 10. minutt forsvinner det en art fra jorda. Det er mellom 1000 og 10 000 ganger raskere enn det som er normalt. Norsk natur er også truet.

 • 30 nye skogområder vernet

  Regjeringen vernet 30 nye skogområder. Områdene omfatter ca 76 km2 nytt verneareal, hvorav ca 48 km2 er produktiv skog. Områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern. Viktig for naturmangfoldet. Natur og Ungdom jubler for skogvern.

 • Rødlista arter – Hva er det egentlig?

  I miljøsaker er rødlista arter svært ofte et viktig argument, men hva er det egentlig? Nylig var det stor diskusjon i stortinget om fuglen Svarthalespove er rødlista eller ikke. Rødlistede arter som ål, uer og elvemussling er viktige argumenter mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Men hva er egentlig rødlista? Og hva skal til for at en art blir rødlistet?