Fakta om olje

 • Seismikk

  Seismikk

  Seismikk brukes av petroleumsnæringa før og under olje- og gassproduksjon for å kartlegge petroleumsforekomstene under havbunnen.

 • Statoil i Nigeria

  Statoil i Nigeria

  I dag finnes det ikke et felles internasjonalt regelverk for miljøstandarder som regulerer olje- og gassvirksomheten som foregår i ulike land i verden. Det finnes heller ingen norsk miljølovgivning som regulerer norske selskapers virksomhet i utlandet.

 • Akademiaavtaler

  Akademiaavtaler

  Statoil og en rekke andre oljeselskaper prøver stadig å skape et inntrykk av at de er fremtidsrettede, grønne selskaper, og at de tar hensyn til klima gjennom sin virksomhet. De skryter blant annet av pengene de investerer i forskning på grønn energi.

 • Tjæresand

  Tjæresand

  Statoil kjøpt seg i 2007 inn i et oljefelt i Alberta, Canada, hvor olje utvinnes fra tjæresand. Tjæresand er den skitneste måten å produsere olje på. At Statoil, Norges nasjonale oljeselskap, driver med oljeproduksjon fra tjæresand er en skamplett for Norge.

 • Statoil i Arktis

  Statoil er idag det eneste oljeselskapet som har prosjekter og lisenser for oljevirksomhet i alle de arktiske statene.


 • Fisk og oljevirksomhet

  Olje- og gassutvikling påvirker situasjonen til fiskebestandene. Både leting, utvinning og transport av olje er risikabelt for miljøet i havet. Natur og Ungdom krever at fisk prioriteres framfor forurensende oljeindustri.