Fakta om olje

  • Olje

    Den viktigste årsaken til klimaproblemet er bruken av fossilt brensel, som olje, kull og gass.