Fakta om oppdrett

  • Rømming: kort forklart

    Rømming er, sammen med lakselus, en av de to største truslene mot de ville laksestammene ifølge vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


  • Uttalelse: Norsk lakseoppdrett må redusere sitt økologiske fotavtrykk!

    Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.- 10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at regjeringen setter strengere miljøkrav til lakseoppdrettsnæringen. Norsk lakseoppdrett har i dag stor negativ miljøpåvirkning. Hovedproblemene består av rømming som er en genetisk trussel mot villfiskstammer, overføring av sykdommer fra oppdrettsfisk til villfisk, forurensning av fjordsystemer og press på fiskebestander globalt for å fôre oppdrettsfisken. Det er tydelig at oppdrettsnæringens økologiske fotavtrykk må minskes betraktelig. Merdene må bli miljøvennlig nå!