Saker

 • Aksjon for dobbeltspor på Ås stasjon

  Kom på dobbeltsporseminar

  Lørdag 29. september arrangerer Natur og Ungdom et dobbeltsporseminar for sine lokal- og fylkeslag på Østlandet. Samtidig lanserer vi dobbeltsporkampanjen vår.

 • Trente på sivil ulydighet

  Natur og Ungdom arrangerer i helgen aksjonscamp i Vevring i Sogn og Fjordane for å kjempe mot Nordic Minings planer om sjødeponi i Førdefjorden. Lørdag 15. september trente rundt 70 aktivister og lokale motstandere på sivil ulydighet.

 • Åpnet aksjonscamp i Vevring

  Natur og Ungdom trapper opp kampen mot det omsøkte sjødeponiet i Førdefjorden og i dag åpnet leder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg, aksjonscampen. Nærmere 70 ungdommer er samlet i Vevring denne helga.

 • Ulv og rovdyr hører hjemme i norsk natur

  – Ber Senterpartiet legge hagla på hylla

  I dagens Nationen går en samlet programkomite i Senterpartiet, med Trygve Slagsvold Vedum i spissen sammen for å utrydde all ulv i Norge. Natur og Ungdom mener dette er en skivebom fra Senterpartiet og ber dem legge hagla på hylla.


 • Kollektivtransport

  I 2012 sto privatbilisme for 77% av all kjøring. For at folk skal velge kollektivt, må det være et komfortabelt, billig og bra tilbud. Det må bevilges mer penger i statsbudsjettet til kollektivordninger. Utbedringer må skje gjennom økte statlige bevilgninger, ikke gjennom økte billettpriser.

 • Illustrasjonsbilde oljeplattform

  – Kom deg tilbake på skolebenken

  Odfjell Drilling er klare for å bore i arktiske strøk. Til Stavanger Aftenblad avviser administrerende direktør Simen Lieungh at det er forskjeller på å bore i arktiske strøk og i Nordsjøen. NU-leder Silje Lundberg ber Lieungh gå tilbake til skolebenken.