Saker

 • Rødlista arter – Hva er det egentlig?

  I miljøsaker er rødlista arter svært ofte et viktig argument, men hva er det egentlig? Nylig var det stor diskusjon i stortinget om fuglen Svarthalespove er rødlista eller ikke. Rødlistede arter som ål, uer og elvemussling er viktige argumenter mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Men hva er egentlig rødlista? Og hva skal til for at en art blir rødlistet?

 • Foreslår klimavalgfag i skolen

  Ingeniørmangel og klimakrise danner bakteppet for at Energi Norge og Natur og Ungdom nå foreslår et nytt klimavalgfag for ungdomsskoletrinnet. – Dette vil bidra til å øke kunnskapen om klimaproblemet og kjennskapen til hvilken kompetanse vi trenger for å iverksette klima- og energiløsningene, mener organisasjonene.

 • 8 av 10 nordmenn vil ha vindkraft!

  84 prosent av befolkningen er positive til vindkraft på land, mens hele 89 % er positive til vindkraft til havs, viser TNS Gallups klimabarometer for 2011. Dette er en økning på 15 % siden 2009. Natur og Ungdom jubler, og håper den økte entusiasmen fører til mer norsk vindkraft.

 • La fjorden leve!

  Sjødeponi i Repparfjorden ville ikke blitt tillatt i Kina

  Gruveselskapet Nussir ASA vil deponere opptil 5500 tonn slam og kjemikalier daglig i Repparfjorden, som er en nasjonalt verna laksefjord i Vest-Finnmark. Norge er et av fem land i hele verden som tillater sjødeponi. Dersom vi tillater sjødeponi i Repparfjorden blir vi attpåtil verst i klassen.

 • Mer laks i tette anleggsområder

  Ny forskning viser at sjansen for lakeslus er mye høyere i områder hvor det er flere anlegg. Dette viser at dagens oppdrettsnæring blir drevet på en lite bærekraftig måte og understreker poenget til Natur og Ungdom om at det må settes krav til både antall merder og mengden fisk i oppdrettsanleggene.

 • Krev sikker stenging av Kola atomkraftverk!

  Vi mener norske politikere gjør en alt for dårlig jobb overfor Russland for å få stengt Kola atomkraftverk, som ligger kun 20 mil fra norskegrensen. Derfor har vi tatt saken i egne hender og utarbeidet kampanjenettsiden www.stopkolanpp.com i samarbeid med vår russiske søsterorganisasjon Priroda i Molodezh.