Saker

 • Fornybar energi i Russland

  Vladimir Putin påstår at sol- og vindkraft er skadelig for natur og mennesker. Vil Russland noen gang ta steget mot det grønne skiftet?

 • FOTO: Johanna Hanno/Greenpeace

  25. konsesjonsrunde – Regjeringa må tilbake på skolebenken

  Regjeringen har kommet med sitt forslag til 25. konsesjonsrunde. Det er en tildeling av nye steder det skal bli tillatt å bore etter olje i. Disse tillatelsene strider mot kunnskapen vi har om lokalmiljøet i Arktis, og oljeboring som versting i klimakrisen

 • Nå må Iselin Nybø rydde opp i gruveavfallet

  I dag mottok Nordic Mining driftskonsesjon til sitt omstridte gruveprosjekt på Engebøfjellet med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Prosjektet

 • Aksjonscamp 2020

  Nussir ASA har tillatelse til å dumpe 30 millioner tonn med gruveslam i Repparfjorden, noe som medbringer enorme konsekvenser for livet i fjorden og reindriften. Derfor skal vi samle 50 ungdommer fra hele landet på aksjonscamp den 17. - 20. September, mot gruveprosjektet i Repparfjord.

 • Klimasøksmålet til Høyesterett på senhøsten

  Høyesterett skal behandle klimasøksmålet 4. november i år. Vi ser frem til at folkets rett til en levelig fremtid endelig skal behandles av landets øverste domstol.

 • En real drittpakke til dagens ungdom

  Flertallet på Stortinget vil flytte iskantsonen til det som kalles 15% isfrekvens. Dette er litt lengre sør enn der den er i dag, men tuenvis av kilometer lengre nord enn det miljøekspertene anbefaler. Miljøekspertene anbefaler en grense på 0,5% isfrekvens basert på nye kunnskap om den verdifulle naturen der. Grensen til Stortinget settes rett over oljetillatelser som allerede er delt ut. Dette er på ingen måte en miljøseier.