Uttalelse: Elektrifiser Nordlandsbanen!

17.01.2014 av Sandra Butoyi

Til: Regjeringen Solberg, Samferdselsdepartementet, Nordland Fylkeskommune, presse

Fra: Landsmøtet til Natur og Ungdom

Elektrifiser Nordlandsbanen!

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 9.-12. januar 2014 i Fredrikstad, krever elektrifisering av Nordlandsbanen. Det vil gjøre både gods- og persontransport mer miljøvennlig, og regjeringen må prioritere dette i Nasjonal Transportplan 2018-2027.

Første del av Nordlandsbanen ble bygget i 1927 og har ikke vært utvidet siden 1962, da banen ble forlenget fra Fauske til Bodø. I dag går Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø, og er utelukkende drevet av diesel. Det er på høy tid at regjeringen gir Norge et fullverdig tognett.

Kollektivtransport i Nordland er i dag så tidkrevende at det for de fleste ikke er et reelt alternativ. Dette fører til at folk velger andre framkomstmiddel, som fly og bil. Dersom jernbanen bygges videre til Narvik og Tromsø må det eksisterende jernbanenettet i nord oppgraderes først.

Rask og effektiv kollektivtransport er viktig for å få flere til å velge tog framfor alternativene. Selv om tog er det mest miljøvennlige reisealternativet fra Bodø og sørover, er ikke miljøgevinsten like stor når togene går på diesel. Overgangen fra diesel til elektrisitet er et viktig tiltak for å kutte utslipp fra transportsektoren. Elektrifisering av Nordlandsbanen vil styrke kollektivtilbudet i hele landsdelen. Det er utvilsomt en viktig prioritering i den kommende rulleringen av NTP.

Natur og Ungdom krever at elektrifisering av Nordlandsbanen prioriteres i NTP 2018-2027, som et miljøvennlig og attraktivt reisetilbud i Nord-Norge, som er konkurransedyktig sammenliknet med andre framkomstmidler. Elektrifisering av Nordlandsbanen vil være første steg på veien til en Nordlandsbane for alle