Uttalelse: Ja til matavfallsortering

17.01.2014 av Sandra Butoyi

Til: Trondheim kommune, media

Fra: Landsmøtet til Natur og Ungdom

Ja til matavfallssortering!

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 9. til 12. januar 2014, krever at Trondheim kommune starter med matavfallssortering og bruker dette som et aktivt virkemiddel for å bli en miljøkommune.

I Norge kaster i dag hver person 420 kg avfall. Dette er et høyt tall som må reduseres. Det viktigste er korrekt behandling av avfallet. I Trondheim kommune sorteres plast og papp. Matavfall blir derimot kastet og brent sammen med restavfallet. Trondheim kommune må slutte å se på matavfall som søppel, og begynne å se på det som en ressurs.

Matavfall har svært lav brennverdi, og å brenne matavfall er derfor svært dårlig utnyttelse av ressursen. Det er blant annet næringsstoffene i matavfallet som har nytteverdi, og det er dette man burde utnytte. Dette kan gjøres ved å benytte matavfall til produksjon av biogass, kompost, fjernvarme eller lignende.

I Oslo kommune brukes matavfallet til å produsere biogass som brukes som drivstoff i bussene. Dette er et eksempel til etterfølgelse, særlig fordi ATBs busser i Trondheim allerede er tilpasset et slikt system.

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 9. til 12. januar, krever at Trondheim kommune begynner med matavfallssortering. Kommunen må gå bort fra dagens løsning, og utnytte matavfallet på en bedre og mer effektiv må