Ja til bybane i Grenland!

26.02.2018 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 6. -9. januar 2018, støtter arbeidet om bybane i Grenland. Opprettelse av bybanen Grenland vil både bidra til bedre og mer miljøvennlig kollektivtransport over større områder i fylket, og er et steg nærmere å bli en miljøby - både for Skien og Porsgrunn. Vi krever at politikerne starter prosessen med bygging slik at bybanen kan stå klar i 2023.

Planene om bybanen har vært i bystyret i Grenland siden tidlig på 90-tallet, og dermed mener Natur og Ungdom det er på tide at planene settes i gang. Uavhengig av hvilket forslag av bybane-strekningen som blir opprettet vil det være et steg mot grønn utvikling. De forskjellige variantene av bybane-strekninger blir presentert i rapporten fylkeskommunen fikk i 2006 og inkluderer strekningen mellom:

  1. Skien og Brevik med eksisterende jernbanelinje
  2. Utgangspunkt i eksisterende jernbanelinje mellom Skien og Brevik, men med sløyfe via Herøya til Brevik
  3. Bane gjennom sentrum i både Skien og Porsgrunn, med forlengelse til Herøya, Brevik og Skjelsvik. Med mulighet for forlengelse til Bø og Notodden
  4. Bane fra Gulset til Skien, Porsgrunn, Herøya, Heistad og Brevik

Natur og Ungdom mener forslag 3 er det beste alternativet. Fordi strekningen omfavner sentrum i begge byer, vil det føre til at flere velger kollektivt da banen er både mer komfortabel og raskere enn metrobussene. Utregninger viser at med bybanen vil det kun ta 13 minutter å komme seg fra Skien til Herøya, noe som i dag tar 20 minutter med metrobussene.

Vi håper også bybanen vil kunne passere de planlagte boligkompleksene på Langbrygga og på en slik måte være et kollektivt knutepunkt for nye Skien Videregående skole. Det er denne typen byplanlegging vi håper å se mer av i fremtiden som vil bidra til at Skien og Porsgrunn kan bli miljøbyer. Vi mener at muligheten for forlengelse er et godt utgangspunkt når det kommer til å binde fylket sammen på et mer effektivt vis, og håper bybanen kan erstatte biltrafikk fra pendlere fra både Bø og Notodden i fremtiden.

I tillegg er Grenland spesielt godt egnet til prosjektet da det allerede eksisterer togskinner som kan brukes til banen, noe som vil spare kommunene for penger. De eksisterende togskinnene banen vil bruke kommer til å verne naturen for unødvendige utbygginger. Dessuten er banen mer miljøvennlig, fordi den går på strøm som igjen vil bidra til bedre luftkvalitet i bykjernene.

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 6.-9. januar 2018, støtter Naturvernforbundet i Telemark, R8Edge, NHO i Telemark og Vestfold og LO’s distriktskontor i Telemark med arbeidet for bybane i Grenland. Vi krever at politikerne i større grad setter seg inn i planene de legger frem. Miljøet i Grenland, byene i fremtiden og Telemarks befolkning vil tjene stort på utbygningen av bybanen. Vi krever et bedre og mer miljøvennlig kollektivtilbud enn vi har i dag, og mener at bybanen er det beste skrittet mot målet.