Plastforsøpling i fjæra
Plastforsøpling i fjæra. Foto: Bo Eide

La oss rydde havet gratis!

12.06.2018 av Natur og Ungdom

Plasten truer fisken, næringslivet og naturen. Det er på tide at vi får ryddet opp. Natur og Ungdoms landsstyre, samlet 2. -3. juni, krever at det blir gratis å levere plastavfall i Finnmark og at statens midler til opprydding økes.

Plast skal ikke ligge i havet og i naturen. Plastproblemet er stort og økende. Store mengder av plastforsøplingen ender i havet. Fisk og andre havdyr spiser og setter seg fast i plasten. Forsøplingen fører til store utfordringer for de marine økosystemene.

Den største andelen av plastforsøplingen vi finner i havet kommer fra fiskerinæringa. Skal vi kunne gjøre noe med plastproblemet må innsamling og levering av plast fra fiskerne være enklere. En forutsetning for at flere skal levere plastavfallet er et system hvor det er gratis å levere.

Fiskere i Sør-Varanger ser plastproblemet på nært hold hver dag, men per i dag er det ikke tilstrekkelig tilrettelagt for at de kan bidra til å rydde det opp. Blant annet må de betale for å levere plasten til avfallsplassen. Vi ser stadig hval, sel og fisk med plast i magen. For å få bukt på plastproblemet trenger vi tiltak som hindrer at mer plast havner i naturen, men det må også være enklere for de som rydder opp. Derfor må fiskerne i Sør-Varanger kunne levere plast vederlagsfritt til Øst-Finnmark Avfallsselskap.

Plastforsøplingen truer ikke bare økosystemene, men også næringslivet i Sør-Varanger. Sør-Varanger lever av turister som besøker Finnmark for å se vår unike, uberørte natur. Skal turistnæringen overleve må vi kunne vise fram Bøkfjorden og Varangerfjorden uten at det ligger meter på meter med plast på strendene. Vi vil ha plasten bort.

Sør-Varanger eksporterer kongekrabber og fisk til hele verden, men etterspørselen kommer til å trues dersom fisken og krabben er full av mikroplast. Vi har allerede funnet blåskjell med mikroplast i, og det er rimelig å anta at også fisk og krabbe har mikroplast i seg.

Frivillige skal ikke måtte betale fra egen lomme for å rydde havet. Natur og Ungdoms landsstyre, samlet 2. -3. juni, krever at det blir gratis å levere plastavfall i Finnmark og at statens midler til opprydding økes.