Nei til nye rullebaner og vekst i flytrafikken – nok er nok!

24.01.2019 av Morten Hansen

Natur og Ungdom samlet til landsmøte 5.-8. januar 2019 krever at Norges politikere sier klart NEI til planlegging og utbygging av ny rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen - en gang for alle. Det må innføres strengere krav til den forurensende luftfarten slik at veksten i flytrafikken bremses. Nok er nok!

Akershus NU sier nei til en tredje rullebane. Foto: Thor Due/Natur og Ungdom
Akershus NU sier nei til en tredje rullebane. Foto: Thor Due/Natur og Ungdom

Natur og Ungdom samlet til landsmøte 5.-8. januar 2019 krever at Norges politikere sier klart NEI til planlegging og utbygging av ny rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen – en gang for alle. Det må innføres strengere krav til den forurensende luftfarten slik at veksten i flytrafikken bremses. Nok er nok!

Flytrafikken kan ikke øke mer nå

Det er ikke en hemmelighet at vi nordmenn flyr urovekkende mye. Strekningene Oslo- Bergen, Oslo- Stavanger og Trondheim-Oslo står som 3 av de 11 mest flydde strekningene i hele Europa. I tillegg flyr en gjennomsnittlig nordmann 10 ganger så mye innenriks som en gjennomsnittlig europeer. Disse reisene bidrar til enorme utslipp, særlig ettersom en ny rullebane skal legge til rette for enda flere langdistansereiser. Utslipp fra flyreiser mellom Norge og utlandet har økt med over 100 % fra 2002 til 2015 ifølge SSB. Flyreiser står ifølge Cicero – senter for klimaforskning, for halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser. Den økningen Avinor legger til rette for, er stikk i strid med klimaforliket. I tillegg vil nye utvidelser av Oslo Lufthavn føre til økte støyplager rundt flyplassen, tap av verdifull matjord og ødeleggelse av sårbar natur.

Urettferdige fritak for en miljøfiendtlig industri

Begrunnelsen Avinor bruker for denne utbyggingen, er den enorme veksten i flytrafikken. Likevel er det høye trafikknivået stimulert av flere ordninger som dermed bidrar til å øke etterspørselen. Noen eksempler er taxfree-ordningen og fritaket fra CO2-avgift på reiser til og fra Norge. I tillegg får Avinor operere svært fritt i forhold til andre transportsektorer. De er for eksempel ikke pålagt å gjennomføre konseptvalgutredninger som drøfter samfunnsbehov, konsekvenser og alternative konsepter. De manglende kravene til Avinor gjør at den forurensende flytrafikken kan vokse ukontrollert, samt at ressurser brukes på klimafiendtlige utbygginger istedenfor på klimavennelige satsinger, som for eksempel jernbane.

Det haster å kutte utslipp

Det haster mer og mer å prioritere klima. Alvoret kommer tydelig frem i FNs klimapanel sin nye rapport, som slår fast at verdens klimagassutslipp må halveres innen 2030, dersom vi skal begrense oppvarminga til 1,5 grader. Utbyggingen av en tredje rullebane vil bidra sterkt til det stikk motsatte, at CO2-utslippene økes. Det er kortsiktig, urettferdig og farlig å fortsette utvidelse med en ny rullebane. Ullensaker kommune har sagt nei til videre planlegging, men norske politikere må sette foten ned en gang for alle. Vi trenger 100 000 nye klimajobber, ikke nye rullebaner. Vi trenger satsing på tog og grønne transportmidler, ikke fritak som støtter forurensende flytrafikk. Vi trenger klimatiltak, ikke økte utslipp. Vi trenger modige politikere som kjemper for en bærekraftig fremtid, ikke politikere som fraskriver seg ansvar.

Natur og Ungdom samlet til landsmøte 5.-8. januar 2019 krever at Norges politikere sier klart NEI til planlegging og utbygging av ny rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen – en gang for alle. Det må innføres strengere krav til den forurensende luftfarten slik at veksten i flytrafikken bremses. Vi må satse på grønne transportmidler og klimavennlige arbeidsplasser!