Trondheim NU vil ikke ha travbane på Malvik! Foto: Thor Due

Nei Til Travbane i Malvik

27.01.2019 av Morten Hansen

Natur og Ungdom, samlet til 54. ordinære landsmøte 4.- 8. januar 2019 i Fredrikstad krever at Malvik kommune ikke bygger travbane på sin matjord, men at travbanen heller flyttes til Orkdal!

Natur og Ungdom, samlet til 54. ordinære landsmøte 4.- 8. januar 2019 i Fredrikstad krever at Malvik kommune ikke bygger travbane på sin matjord, men at travbanen heller flyttes til Orkdal!

Malvik kommune vedtok den 27. September 2017 at det skulle bygges en travbane over matjord. Det er bestemt at banen skal legges over 80.000 kvadratmeter jord i kommunen. Det ble også foreslått at banen heller bygges på Melhus eller i Klæbu, noe som ble nedslått da travbanen isåfall ville bli lagt over matjord eller vernet skog.

Trøndelag har noe av Norges beste matjord, noe vi burde ta godt vare på. Om travbanen legges over matjorden vil ikke dette bare gå direkte utover bøndene i nærområdet, men også åpne områdene rundt til andre interesserte investorer. Matjord er en helt nødvendig ressurs som vi er nødt til å ta vare på for vår egen, og for de kommende generasjonenes del. En nedprioritering av matjord er en nedprioritering av levevilkårene til etterslekten, og vi mener en kommune med så god matjord har et ekstra ansvar for å sørge for et fremtidsrettet og bærekraftig jordbruk.

Om travbanen bygges i Malvik som planlagt, vil dette også føre til økt trafikk og dårligere luftkvalitet. Flere av de aktive traverne i Trøndelag bor i Orkdal, og vil være avhengig av å kjøre til og fra Malvik med hestehenger, da det ikke vil bli bygd staller på travbanen. Det er snakk om 80-90 vogner på veien gjennom Trondheim flere ganger i uken. Derfor mener vi at om travbanen skal bygges, må prosjektet flyttes til Orkdal.

Natur og Ungdom samlet til 54. ordinære landsmøte 4.-8. januar 2019 krever at travbanen ikke bygges på Malvik, men heller flyttes til Orkdal hvor den verken kan skade matjord eller vernede skogområder.