Nok er nok, E6 må ha lokk!

24.01.2019 av Morten Hansen

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 5.-8. januar 2019, krever at det bygges et lokk over E6 i Groruddalen ved Furuset. Vegvesenet har uttalt at dette er forsvarlig, og det vil løfte livskvaliteten til mange tusen innbyggere i Groruddalen. Etter snart 50 år med planlegging av lokket er det på tide at ord blir til handling!

Oslo NU i aksjon foto: Oslo NU

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 5.-8. januar 2019, krever at det bygges et lokk over E6 i Groruddalen ved Furuset. Vegvesenet har uttalt at dette er forsvarlig, og det vil løfte livskvaliteten til mange tusen innbyggere i Groruddalen. Etter snart 50 år med planlegging av lokket er det på tide at ord blir til handling!

Realistisk lokk

Europavei 6 går gjennom dalbunnen og splitter Groruddalen i to. Spesielt strekningen gjennom Furuset er mye omtalt. Denne vegstrekningen benyttes ifølge vegvesenet av 100 000 trafikanter hver dag. Vegvesenet har kritisert forslaget med grunnlag i sikkerhet, men denne strekningen har det laveste antallet ulykker på E6. Lokket over E6 ved Furuset er beregnet til å bli på rundt 850 meter. Over vil det kunne bygges boliger og anlegges grøntarealer. Et lokk over E6 i hele Groruddalen vil bli i overkant dyrt, men strekningen ved Furuset burde være realistisk økonomisk sett.

Bedre livskvalitet

Det bor rundt 140 000 mennesker i Groruddalen. Mange av disse blir daglig påvirket av støy og veistøv fra E6. Rett ved veien ligger skoler, boliger, bibliotek og andre fritidstilbud som alle blir negativt påvirket av veien. Enkelte dager er lufta så dårlig at astmatikere blir rådet til å holde seg innendørs. Skoler i nærområdet blir også påvirket av støy. Med et lokk over E6 vil vi lettere kunne kontrollere luftforurensing og begrense støy fra veien.

En grønnere bydel

Et lokk over E6 åpner mange nye muligheter. Ikke bare binder det bydelen sammen, det gir også mulighet for nye grøntarealer og boliger over lokket. Marka blir også mer tilgjengelig for bydelens innbyggere. Lokket vil være et steg i riktig retning mot en grønnere dal.

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 5.-8. januar 2019, krever at det bygges et lokk over E6 i Groruddalen ved Furuset. Dette er et tiltak som vil bedre livskvaliteten for flere tusen mennesker. Dette burde ikke være et problem i Europas Miljøhovedstad. Et lokk over E6 er ikke bare realistisk, det er nødvendig. Forurensing er ingen bagatell, Groruddalen trenger en tunnel!