Lars Bjergene og Tjalve Huseby Stangeland fra Oppegård NU er klare for å kjempe for at kolbotnvannet renses! Foto: Thor Due

Rens Kolbotnvannet

25.01.2019 av Morten Hansen

Natur og Ungdom, samlet til 54. ordinære landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2019 krever at Oppegård Kommune skal rense Kolbotnvannet slik at befolkningen i Oppegård igjen kan ta det i bruk. Vi krever også at Oppegård Kommune må sette i gang tiltak for å hindre videre forurensing i Kolbotnvannet snarest.

Natur og Ungdom, samlet til 54. ordinære landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2019 krever at Oppegård Kommune skal rense Kolbotnvannet slik at befolkningen i Oppegård igjen kan ta det i bruk. Vi krever også at Oppegård Kommune må sette i gang tiltak for å hindre videre forurensing i Kolbotnvannet snarest.

I mange tiår har Kolbotnvannet blitt forurenset av kloakk og avfall fra bebyggelsen rundt vannet. Tidligere har dette vært en populær plass for både fisking og bading. Men i dag er vannet så forurenset at ingen av delene er mulig. Bading kan forårsake helseskader, og fisking i vannet er veldig vanskelig fordi store mengder fisk nå er døde grunnet ulike årsaker knyttet til forurensing i vannet.

Årsakene til dette problemet er mange og kompliserte, men en av de viktigste årsakene er utslipp fra gamle og ødelagte kloakkrør. Dette bidrar til at store mengder fosfat havner i vannet, som igjen resulterer i større mengder cyanobakterier. Målte bakterienivå ved august 2017 var 5,4 mikrogram per liter fosfor i Kolbotnvannet. Dette er mer en 5 ganger så høyt som WHO anbefaler i drikkevann. Disse bakteriene kan være farlig om en bader og drikker av vannet. Det kan gi helseskader som hudirritasjon, feber, oppkast og i verste tilfelle leverskade.

Kommunen har satt i gang noen tiltak for å bedre kvaliteten på vannet. Blant annet er det blitt installert en pumpe som tilfører oksygen for fisken i vannet. Dette er allikevel ikke i nærheten av godt nok, og det kreves langt flere tiltak for å bedre vannet. Kommunen har snakket om tiltak for å bedre vannkvaliteten i mange tiår, men i de fleste tilfeller har det blitt mest snakk.

Å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet er en vanskelig og komplisert prosess, men det finnes en rekke gode tiltak. Et av de viktigste tiltakene som kan gjøres er å bytte ut vann og avløpsledninger rundt Kolbotnvannet, men dette har foreløpig ikke skjedd. I 2013 ble 2,7% av ledningene byttet ut, men denne andelen har sunket hvert år. I 2016 ble det kun byttet ut 1,1% av ledningene. Dette er alt for dårlig!

Natur og Ungdom, samlet til 54. ordinære landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2019 krever at Oppegård Kommune skal rense Kolbotnvannet slik at befolkningen i Oppegård igjen kan ta det i bruk. Vi krever også at Oppegård Kommune må sette i gang tiltak for å hindre videre forurensing i Kolbotnvannet snarest.