Landsmøtet 2021

Landsmøtet er NUs høyeste demokratiske organ og bestemmer hva Natur og Ungdom jobber med og hva organisasjonen skal være.

I 2021 foregår landsmøtet digitalt, les mer om det her.

LM 2020

Minecraft?

NU-svinet