Rekonstruksjon av fiskeøglen Keilhauia nui
Rekonstruksjon av fiskeøglen Keilhauia nui.

Nyoppdaget fiskeøgle oppkalt etter Natur og Ungdom

25.01.2017 av Natur og Ungdom

Forskere fra Naturhistorisk Museum har beskrevet en 144 millioner år gammel fiskeøgle fra Svalbard. Den er en ny slekt og art for verden. Fiskeøgla har blitt oppkalt etter Natur og Ungdom som fyller 50 år i år.

I en pressemelding fra Naturhistorisk museum ved UiO kom i dag nyheten om den nyoppdagede fiskeøglearten Keilhauia nui som har blitt oppkalt etter Natur og Ungdom som fyller 50 år i år.

Slektsnavnet Keilhauia er gitt etter Baltazar Mathias Keilhau (1797–1858), den første norske geologen som gjorde feltarbeid i Arktis. Han deltok på en ekspedisjon til Svalbard i 1827 og samlingene er bevart hos Naturhistorisk Museum i Oslo (NHM), i likhet med de nye fiskeøglene. Artsnavnet nui er oppkalt etter Natur og Ungdom. Forskerne skriver i begrunnelsen for navnevalget at Natur og Ungdom jobber for å ta vare på dagens biologiske mangfold i Arktis.

Leder i Natur og Ungdom er begeistret over 50årsgaven:
– Vi er begeistret og beæret over å få en helt nyoppdaget fiskeøgleart oppkalt etter oss. Det er en helt fantastisk 50årsgave til den utrettelige miljøforkjemperen som Natur og Ungdom er og en stor anerkjennelse, sier leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær

– I 50 år har Natur og Ungdom jobbet for å ta vare på det sårbare miljøet i Arktis. Presset på nordområdene blir stadig større. Vi lover å kjempe for å ta vare på miljøet i Arktis i de neste 50 årene, sier Ingrid Skjoldvær leder i Natur og Ungdom

 

Fra utgravingen av fiskeøglen Keilhauia nui
Fra utgravingen f.v. Linn Novis, Bjørn Lund, Tommy Wensås foto: Spitsbergen Mesozoic Research Group

Mer om den nye fiskeøgla

Den nye fiskeøgla har fått navnet Keilhauia nui og var et havlevende rovdyr på omtrent fire meter. Den er fra den aller tidligste delen av tidsperioden kritt (ca. 144 millioner år gammel), og er den første marine øgla beskrevet fra denne tidsperioden på Svalbard. Nesten hele skjelettet er bevart slik det var da dyret levde, med unntak av størstedelen av hodet. Internasjonalt er fiskeøgler fra denne tiden svært dårlig kjent. Artikkelen som er publisert i tidsskriftet PLOS ONE fokuserer på evolusjon av hofta hos fiskeøgler, og sammenlikner dette med utviklingen hos hvaler. Keilhauia nui har den mest komplette fiskeøglehofta fra tidsperioden kritt kjent i verden.

60 marine øgler

I perioden 2004-2012 gravde forskningsgruppa Spitsbergen Mesozoic Research Group ut rester etter 30 svaneøgler og 30 fiskeøgler i området rundt Janusfjellet nord for Longyearbyen, fra tidsperioden sein jura til tidlig kritt (±150 millioner år siden). I den nye artikkelen omtales tre andre fiskeøgleskjeletter i tillegg til Keilhauia nui, som også er den fjerde nye fiskeøglearten som forskergruppen beskriver fra Svalbard.

For mer informasjon om den nye arten, kontakt: Lene Liebe Delsett, mobil 90134531, epost: l.l.delsett@nhm.uio.no