Innkalling til årsmøte i Vest-Agder Natur og Ungdom 2014

22.09.2014 av Natur og Ungdom

Her finner du innkalling til fylkesårsmøte i Vest-Agder Natur og Ungdom

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Vest-Agder

22.09.14, Oslo

Årsmøte i Vest-Agder Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøte i Vest-Agder Natur og Ungdom, som avholdes i Kristiansand mandag 27. oktober kl. 16.30. Nærmere beskjed om lokale kommer. På årsmøtet diskuterer vi hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. Det blir også matservering og hygge!

Saksliste for møtet:

1.Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2014

2.Regnskap for 2013

3.Strategien for 2015

4.Budsjett for 2015

5.Vedtekter for fylkeslaget

6.Valg for 2015

7.Eventuelt

Vi skal også se på mulighetene for å starte opp et fylkesstyre i Vest-Agder. Ta kontakt med regionsekretær Mina Røed om du skulle være interessert eller ha noen spørsmål i forbindelse med dette. Alt du sier vil være konfidensielt.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene våre krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til nytt styre, vil bli lagt fram på møtet. Frist for å levere endringsforslag til vedtektene er 20. oktober. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet (20. okt.). Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på www.nu.no/vest-agder senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post til minar@nu.no, så vil vi sende deg disse så snart de er klare.

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med regionsekretær Mina Røed på telefon 452 07 008 eller e-post, minar@nu.no.

Dette blir et spennende og hyggelig møte, og vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra
Gaute Eiterjord, ansvarssentralist
Mina Røed, regionsekretær