Brev fra Vest-Agder Natur og Ungdom

27.09.2017 av Sandra Butoyi

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Vest-Agder

Brev fra Vest-Agder Natur og Ungdom

Vest-Agder Natur og Ungdom har det siste året hatt vanskeligheter med å skape- og opprettholde aktivitet. Det finnes et fåtall av aktive medlemmer, som sammen har kommet fram til en beslutning for å motvirke nedgangen til fylket. Før det har blitt mer aktivitet i Vest-Agder skal man samarbeide tett med Aust-Agder fylkeslag, og kan være med på årsmøtet deres.

Har du lyst til å bli aktiv i Vest-Agder Natur og Ungdom? Ta kontakt med regionsekretær Erlend Kok på tlf. 940 32 728 eller epost erlendk@nu.no

For å bidra i denne prosessen er medlemmer i Vest-Agder Natur og Ungdom invitert til Aust-Agder sitt årsmøte den 19 oktober. Mer informasjon under om årsmøtet i Aust-Agder Natur og Ungdom.

Mange hilsener fra

Styret i Vest-Agder Natur og Ungdom

Arturo, leder
June, nestleder
Pia, nestleder
Hanne Rebekka, fylkesstyrerepresentant

Årsmøte i Aust-Agder Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Aust-Agder Natur og Ungdom, som avholdes i Grimstad, 19 oktober 18:00. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Even Haug, på telefon 413 63 527 eller e-post aust-agder@nu.no eller regionsekretær Erlend Kok på epost erlendk@nu.no. Vi håper å se deg der! Sakspapirer legges ut på nu.no/aarsmoter minst to uker før møtet.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2017
  2. Regnskap for 2016
  3. Strategien for 2018
  4. Budsjett for 2017
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2018

Årsmøtet finner sted på Grimstad Frivillighetssentral.