Sykkelbyen Hamar

28.02.2018 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdoms landsstyre, samlet i Oslo 11.-12. februar, krever at Hamar kommune oppfyller sin påtatte rolle som sykkelby.

Hamar kommune liker å kalle seg for «sykkelbyen Hamar», men når man går rundt i byen kommer dette ikke til syne. I byen finnes det et par syklisttellere, og det er kun 550 meter bra sykkelsti som strekker seg fra Rådhuset til Scandic Hamar. Per dags dato er det verken praktisk eller trygt å være syklist i Hamar sentrum. Natur og Ungdom krever at Hamar kommune tilrettelegger mer for syklister på Hamar.

På Hamar finnes det få gode sykkelstier og mange farlige veikryss. Dette gjør det vanskelig for folk å ta seg gjennom byen med sykkel. Derfor velger mange å kjøre bil gjennom byen over korte strekninger hvor dette ikke burde være nødvendig. Flere biler på veiene i og rundt Hamar sentrum skaper lange køer og unødvendige klimagassutslipp.

Ved å innføre et bysykkeltilbud vil innbyggerne på Hamar, særlig ungdommene, få et mye mer praktisk og miljøvennlig transportalternativ. Istedenfor å vente på en buss i 10 minutter for å komme seg fra A til B, vil det være mer effektivt å bruke bysykkel. Ved å bygge ut gang- og sykkelstiene mellom de store knutepunktene på Hamar vil bysykkel bli et effektivt framkomstmiddel. Gang- og sykkelstiene bør bygges ut langs Ringgata mellom Hamar Katedralskole og CC Hamar. Langs Storhamargata fra Stortorget til Maxi Storsenter og langs Vognvegen fra Maxi Storsenter til Hamar Katedralskole.

Det bør settes ut sykkelstasjoner ved alle offentlige oppholdssteder på Hamar. Hamar er en by i vekst, og som vi ser i andre store byer er det ikke fornuftig å satse på biltrafikk i motsetning til kollektivtransport og sykkel, fordi flere biler skaper mer kø, dårligere luftkvalitet og krever store arealer til parkeringsplasser. Ved å legge til rette for å sykle enkelt på Hamar kan framtidige planer som bilfritt sentrum oppnås.

Natur og ungdom krever at Hamar kommune oppretter et bysykkeltilbud. Dette vil bidra til mindre bilkø og mindre rushtrafikk. Hamar sin befolkning vil få et tilbud som sparer tid og bidrar til aktivisering. Ikke minst vil det forhindre unødvendige klimagassutslipp og gjøre at byen lever opp til navnet «sykkelbyen Hamar».

Natur og Ungdoms landsstyre, samlet i Oslo 11.-12. februar, mener at kommunene må gjøre tiltak for å redusere sine klimagassutslipp innenfor alle sektorer, samt stille miljøkrav til sine leverandører, og dette er akkurat hva vi stiller krav til at Hamar må gjøre.