Å finna ut kor fylka har vore i pressa krevjar ein del lesing i aviser. Foto: Amanda Iversen Orlich / Natur og Ungdom
Å finna ut kor fylka har vore i pressa krevjar ein del lesing i aviser. Foto: Amanda Iversen Orlich / Natur og Ungdom

Klippetoppen for august 2015

12.09.2015 av Sandra Butoyi

August månad har vore tydeleg prega av sommarleiren ved Førdefjorden. Fleire av deltakarane har kome på i lokalaviser i sine heimfylke, og over heile landet blei det skrive om ungdom som lærte om fjorddeponi og trena på sivil ulydnad. Klippetoppen har vore utruleg jamn denne månaden, og nesten alle pallplassane er delte.

På tridjeplass med to klipp kvar finn me…

… Akershus, Finnmark, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland og Vest-Agder!

På andreplass med tre klipp finn me…

… Sogn og Fjordane!

Og på ein delt fyrsteplass med heile fem kvar er…

… Troms og Telemark!

Gratulera, og takk for ein flott pressemånad!

Måla for fylka er no for heile året. For fylka som har eit mål for våren og eit mål for hausten så er dei måla blitt samanlagt, og fylka som har månadlege mål får kor mykje det blir totalt.

Har du presseklipp som kanskje ikkje dukkar opp på vårt medieovervakingssystem? Hugs å senda inn presseklipp som kanskje ikkje registreres til infosek@nu.no

Fylke Antall klipp Mål Måloppnåing i %
Akershus 19 24 79%
Aust-Agder 8 12 67%
Buskerud 3 12 25%
Finnmark 17 24 71%
Hedmark 33 72 46%
Hordaland 9 36 25%
Møre og Romsdal 11 12 92%
Nord-Trøndelag 3 12 25%
Nordland 13 60 22%
Oslo 7 30 23%
Rogaland 13 30 43%
Sogn og Fjordane 11 22 50%
Sør-Trøndelag 4
Telemark 15 48 31%
Troms 24 24 100%
Vest-Agder 2 5 40%
Vestfold 9 22 41%
Østfold 13 60 22%