Ålesund Natur og Ungdom delte ut boller på bussen.

En litt annerledes busstur

19.04.2012 av Sandra Butoyi

Lørdag 14. april ble busspassasjer i Ålesund møtt boller og smil på bussen av ungdommer fra Ålesund Natur og Ungdom. Målet med aksjonen var å skape positivitet rundt kollektivtransport i kommunene.

I Ålesund står veitrafikk for 70% av kommunens CO2-utslipp. Med en ambisiøs klimapolitikk må målet være å få ned biltrafikken til sentrum. Det er da svært relevant at bypakken som skal bestemme Ålesunds framtid utarbeides nå, samtidig med klimameldingen.

-Handling må skje nå, for det er avgjørelser som blir tatt i dag som bestemmer hvordan vår fremtid skal se ut. Det er vi som må rydde opp hvis politikerne ikke tar de nødvendige utslippskuttene i dag. Det haster å løse klimaproblemet; det haster å kutte norske utslipp,sier en entusiastisk Elise Vik Nordbrøn.

Regjeringens varslede klimamelding skulle opprinnelig leveres i 2010. Det er denne stortingsmeldingen som skal stake ut norsk klimapolitikk for de neste årene. På grunn av store uenigheter i Regjeringen er klimameldingen blitt utsatt en rekke ganger, og i mellomtiden har de norske utslippene økt. Natur og Ungdom er lei av manglende politisk klimahandling og synes det er på høy tid at de store utslippsreduksjonene skjer nå.

– Det var en utrolig viktig og givende aksjon, det er gøy å se at folk setter pris på et klapp på skulderen, sier Berit Nesdal Birkeland

Lokale tiltak

Klimameldingen vil ikke bare påvirke oss nasjonalt, gjennom nedtrapping av oljeboringen og satsing på fornybar energi og lyntog, men også i kommunene vil det måtte gjøres ting.

– Natur og Ungdom mener at bypakken må favorisere sykkel- og gangvei og kollektivtransport framfor parkeringsplasser og veiutbygging om Ålesund ønsker å ta del i regjeringens klimasatsing. Alt dette avhenger selvfølgelig av at klimameldingen som legges fram i juni er ambisiøs og god nok. Klimaendringene venter ikke på at regjeringen skal bli enig. Det er på tide at vi får en klimamelding, og det er viktig at den er god! avslutter Birkeland