Aksjon når statsbudsjettet for 2013 ble lagt frem . Foto: Line Lønning / Natur og Ungdom

Skal kreve billigere buss på årsmøte

02.11.2012 av Sandra Butoyi

Lørdag arrangerer Møre og Romsdal Natur og Ungdom årsmøte. Her skal det legges planer for hvordan man skal sette miljøutfordringene i Møre og Romsdal på dagsorden, samt velge nytt fylkesstyre i organisasjonen.

–  Jeg ser frem til å legge strategien for neste års arbeid sammen med de engasjerte medlemmene våre i Natur og Ungdom om hvordan vi best kan sette klima og miljø på dagsorden i det nye året. Vi skal rocke miljøpolitikken i Møre og Romsdal, sier leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom Torgeir Vestre fra Ålesund.

Så langt i høst har fylkeslaget jobbet tett med ungdomspartiene i fylket for å få i stand et bedre kollektivtilbud for ungdom i fylket. Sentralt i oppropet til fylkestinget står kravet om prisreduksjon på månedskortet for ungdom og en økning av aldersgrensa til 26 år.

– I dag er kollektivtilbudet preget av høye priser og få avganger. Ungdommen i Møre og Romsdal er avhengige av bussen, men skal vi alle reise mer kollektivt, så må også tilbudet bli bedre, konstaterer Vestre.

I 2013 skal fylkesstyret i Møre og Romsdal Natur og Ungdom og lokallagene i Kristiansund, Ålesund, Volda, Stranda og Molde fortsette det gode samarbeidet med ungdomspartiet om kollektivtilbudet samt jobbe med både nasjonale og lokale miljøsaker.

– Vi gleder oss til å fortsette det gode arbeidet i 2013. Vi skal sette miljøpolitisk dagsorden i fylket, verve mange nye medlemmer, holde inspirerende skoleforedrag over hele fylket og starte opp enda flere lokallag, avslutter fylkesleder Torgeir Vestre.