Årsmøte i Møre og Romsdal Natur og Ungdom

27.09.2017 av Sandra Butoyi

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Møre og Romsdal

Årsmøte i Møre og Romsdal Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Møre og Romsdal Natur og Ungdom, som avholdes i Meisingset lørdag 04.11.17 På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. Årsmøtet blir arrangert under fylkesseminaret til Møre og Romsdal, og det vil være mye faglig og sosialt opplegg rundt møtet.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2017
  2. Regnskap for 2016
  3. Strategien for 2018
  4. Budsjett for 2018
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2018

Årsmøtet finner sted i Meisingset, Årsmøtet blir arrangert under fylkesseminaret. Reise dekkes for alle, også hvis man kun vil være på årsmøtet på Lørdagen. Mer nøyaktig Tidspunkt og adresse kommer i en senere innkalling.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 29. Oktober. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på www.nu.no/aarsmoter senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Forespørsel om dette og forslag kan leveres til regionsekretær Lasse Bjørn på lasseb@nu.no

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Léa Fabri på telefon 41373360 eller e-post mr@nu.no. Vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra

Styret i Møre og Romsdal Natur og Ungdom

Léa Fabri, leder
Lucas Sverke Polonio Lyngstad, nestleder
Jenny Gåsø Schefte, nestleder
Michelle Strandvald Osvold, fylkesstyrerepresentant