Innkalling til Årsmøte i Møre og Romsdal

24.10.2018 av Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Møre og Romsdal Natur og Ungdom, som avholdes i Molde, lørdag 17.11.18. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. Årsmøtet blir arrangert under fylkesseminaret til Møre og Romsdal, og det vil være mye faglig og sosialt opplegg rundt møtet.

 

Saksliste for møtet:

 

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2018
  2. Strategien for 2019
  3. Regnskap for 2017
  4. Budsjett for 2019
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2019


Reise dekkes for alle, både for seminardeltakere og for de som kun deltar på årsmøtet.
Mer nøyaktig tidspunkt og adresse kommer i en senere innkalling.

 

Her finner du facebook-arrangementet for fylkesseminaret og årsmøtet:
https://www.facebook.com/events/504880476662889/

 

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 10. november. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post, så sender vi det så snart det er klart. Forespørsel om dette og forslag kan leveres til regionssekretær Johanne Frost Klepp johannek@nu.no.

 

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Petter Andreas Wadstensvik på telefon 465 19 835 eller e-post mr@nu.no. Vi håper å se deg der!

 

Mange hilsener fra

Styret i Møre og Romsdal Natur og Ungdom

Petter Andreas Wadstensvik, leder
Astrid Stavik Tautra, nestleder
Ingvild Sunde Stokke, nestleder
Ingeborg Grøtting, styremedlem
Ådne Gjøen Heggdal, styremedlem
Solveig Grøtting, varamedlem