Folkemøte i Kabelvåg, torsdag 12. juni kl. 19.00

Folkemøte om verdensarv

30.05.2014 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom inviterer til foredrag og debatt om verdensarv i Lofoten

Hva er verdensarv? Har Lofoten noe å gjøre på en verdensarvliste? Og hva vil vi kunne få ut av det?

Natur og Ungdom inviterer innbyggere og lokalpolitikere i Lofoten til å komme og lære mer om UNESCOs verdensarvliste og diskutere framtidsutsiktene for Lofoten. Verdensarv muliggjør en satsning på en mer miljøvennlig og grønnere utvikling i regionen. Det vil bidra til å vise fram Lofoten som et natur- og kulturrikt reisemål, og kan styrke næringer og bedrifter som bruker naturen på en bærekraftige og miljøvennlige måte. Vi spør derfor: Hva skjer om vi ikke søker? Vil en like bra satsning på slike bedrifter og næringer være mulig uten verdensarvstatus?

Dette skjer på møtet:
– Innledning v/ Allan Sande fra Universitetet i Nordland
Allan har skrevet bok om Lofoten og verdensarvprosessen. Han kommer på møtet for å snakke om hva verdensarv er og hvorfor vi bør søke.

– Politikere fra Vågan kommune
Partipolitikere kommer for å informere om hvorfor de er positive eller kritiske til å søke.

– Innledninger fra ulike aktører i Lofoten
Flere vil si litt om hvordan deres arbeid og bedrifter kan bli påvirket av at Lofoten får/ikke får verdensarvstatus.

– DU og folket
oppfordres til å fronte eget syn i saken og delta aktivt i debatten!

Alle er velkommen! Vel møtt!

Sjekk ut Folkemøtet på facebook!