Velkommen til årsmøte i Nordland Natur og Ungdom

27.09.2017 av Sandra Butoyi

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Nordland

Velkommen til årsmøte i Nordland Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Nordland Natur og Ungdom, som avholdes 28. oktober 2017. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. Sted for årsmøtet vil vi komme tilbake til senere.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2017
  2. Regnskap for 2016
  3. Strategien for 2018
  4. Budsjett for 2018
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2018

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 20. oktober (en uke før møtet). Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på https://gammel.nu.no/aarsmoter/ senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart.

Årsmøtet vil kombineres med en fylkessamling fra 27-29. oktober som vi håper så mange som mulig vil delta på. Program, sted og mer info blir sendt ut når det er klart.

Valgkomiteen i Nordland NU vil nå sette i gang sitt arbeid med innstilling til nytt fylkesstyre i Nordland. Om du har innspill til hvordan det har fungert med det sittende fylkesstyret, forslag til folk som bør inn i fylkesstyret eller om du selv har lyst å sitte i fylkesstyret, kan du ta kontakt med kampanjesekretær Kristina Moe Karlsen på kristinamk@nu.no eller 91765963. Forespørsel om sakspapir og forslag kan også leveres til henne

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Emma Pernille Sørstrøm, på telefon 47235168 eller e-post nordland@nu.no. Vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra

Styret i Nordland Natur og Ungdom

Emma Pernille Sørstrøm, fylkesleder
Marina Elvaker, 1. nestleder
Ida Mari Våheim Norheim, 2. nestleder
Nora Aasen, fylkesstyrerepresentant
Mari Vold Hansen, fylkesstyrerepresentant
Kajsa Haabet, fylkesstyrerepresentant