Møtte Per Sandberg med oppskrift på fiskesuppe

16.03.2018 av Gina Gylver

Da fiskeriminister Per Sandberg besøkte Svolvær i dag i anledning VM i Skreifiske, tok han seg tid til å møte Vågan Natur og Ungdom. De ga ham tips til ny oppdrettpolitikk, skrevet som en oppskrift på «Natur og Ungdoms fiskesuppe».

 • Vi synes fiskeriministeren trenger denne oppskrifta, fordi arbeidet med å redusere forurensing, rømming og lakselus går alt for sakte. Oppskriften har noen viktige ingredienser som kan hjelpe han på veien mot en miljøvennlig oppdrettsnæring, sier Kaja Nyland, leder i Vågan Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom mener at behovet for endring har blitt veldig synlig de siste ukene. Det har vært store lakserømminger, fiskere raser over lusemiddelbruk som tar knekken på reker, og lakselus gir skyhøy dødelighet både for oppdrettslaks og når den spres til villaks.

En av ingrediensene Vågan NU anbefalte er et krav om 25 % av lakseproduksjon i lukka anlegg innen 2022. Ved å overfore deler av produksjonen til lukkede anlegg, vil man kunne lette trykket på villaks og andre arter, og dempe konflikten med fiskeri i fjordene.

De fire jentene fra Natur og Ungdom er glade for at Sandberg hadde tid til å høre deres krav.

 • Fiskeriministeren hørte godt etter på kravene våre og lovte å se nærmere på dem. Han lovte til og med å henge oppskrifta opp på kontoret sitt, fortsetter Nyland.

Denne oppskriften ble overlevert innrammet til Per Sandberg, som lover å henge den opp på sitt kontor.

Oppskrift på Natur og Ungdoms fiskesuppe:

Ingredienser:

 • Krav om 25 % av lakseproduksjon i lukka anlegg innen 2022
 • Utvidede grenser og strengere vern for nasjonale laksefjorder
 • Lavere grenseverdier for villaks-dødelighet i trafikklyssystemet
 • Snutemerking og fettfinneklipping av oppdrettslaks
 • Mer enn én miljøindikator i trafikklyssystemet
 • Konsesjonsrunde til kun lukkede anlegg

Tilberedning:

Fyll fjordene med strenge miljøkrav til oppdrettsnæringa, og du får en fiskesuppe full av glad laks, søt sjøørret, gytende torsk og fornøyde kystfiskere. Husk å ikke tilsette flere tillatelser til åpne oppdrettsanlegg i suppa, dagens miljøbelastning tillater ikke vekst.

Smak til med miljømessig bærekraftig fôr.

 

 

Relevante nyheter


 • – Altapolitikerne svikter Norges beste lakseelv

  Politikere vil tillate mer fiskeoppdrett i den nasjonale laksefjorden i Alta. Finnmark Natur og Ungdom frykter for villaksen i Altaelva.


 • – Ingen vekst før miljøproblemene er løst

  Stortinget skal i dag vedta havbruksmeldinga, som legger føringer for framtiden til oppdrettsnæringen. Natur og Ungdom møtte alle stortingspartiene bortsett fra FrP og Høyre utenfor Stortinget i dag.


 • Rødt lys for oppdrettsvekst

  Natur og Ungdom mener det må gjøres store endringer i det nye regelverket for vekst i oppdrettsnæringa, trafikklyssystemet, før det kan brukes til å tillate produksjonsvekst. Slik det er i dag, strider trafikklyssystemet mot kvalitetsnormen for villaks, i tillegg til at det tar hensyn til alt for få miljøindikatorer.