Politikerne svikter Oslos samferdselsframtid

16.05.2012 av Natur og Ungdom

I disse dager avsluttes forhandlingene om Oslopakke 3. Etter det Kollektivkampanjen erfarer vil pakken fremdeles bli en gave til de som elsker klimagassutslipp og asfalt.

Oslopakke 3 er i realiteten konkurs, og det siste halve året har et forhandlingsutvalg sittet med ansvaret for å gå gjennom tiltakene i pakken. Kollektivkampanjen mener at dette har vært en mulighet til å endre på fokuset i pakken. Allerede i 2007 ble det advart mot at økningen i klimagassutslipp fra ny trafikk fra veiprosjektene i pakken fører til at Oslo og Akershus’ klimamål sprekker. Med denne kunnskapen i bakhodet mener Kollektivkampanjen at noe må gjøres nå som sjansen er her.

– Det vitner om politisk avmakt når politikerne ikke klarer å gjennomføre det som trengs, selv med alle argumenter pekende en vei – på kollektivtrafikken, sier sekretær for Kollektivkampanjen, Embla Helle Nerland.

I følge en analyse gjort av Urbanet Analyse vil det bli dobbelt så dyrt å ta trafikkveksten i Oslo og Akershus gjennom veibygging som gjennom utbygging av kollektivtrafikken.Blant tiltakene som trengs er ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Uten tunnel vil det være nyttesløst å bygge forlengelser øst og vest for byen, fordi kapasiteten allerede er sprengt i dag. Likevel holder politikerne fast på store veiprosjekter, som E18 Vestkorridoren, og holder t-banetunnelen utenfor Oslopakke 3-tiltakene.

– Politikerne viser liten vilje til å faktisk gjøre noe med situasjonen, i stedet for å tenke nytt etter dagens argumenter velger de å holde mest mulig fast på tiltakene som ble vedtatt i 2006. Da blir det nyttesløst med en revidering, når resultatet uansett er det samme som det var før forhandlingene, sier Nerland.

Kollektivkampanjen håper de siste dagene med forhandlinger bringer med seg mirakler, og at resultatet blir bedre enn utgangspunktet. Oslo og Akershus må ha en transportpolitikk som gjør området levedyktig også i framtiden.