Sykkel i sentrum 26. mai

07.05.2012 av Natur og Ungdom

Lørdag 26. mai arrangerer Oslo Natur og Ungdom Sykkelfest 2012 i Birkelunden i Oslo. Arrangementet skal sette miljøvennlig samferdsel og byutvikling i Oslo på dagsordenen, naturligvis med sykkel i fokus. Oslo er en by med mange miljøutfordringer og få tiltak. Oslo NU vil ha et bilfritt sentrum med tilrettelegging for myke trafikanter, buss, trikk og bane. Særlig er det de mange utfordringene angående sykkel som provoserer.

– Sykkelveinettet i Oslo er ufullstendig og lite tilfredsstillende, sier leder for Oslo Natur og ungdom, Eir Helle Nerland. – Å sykle til og gjennom byen er en form for ekstremsport der terrengsykkel er det beste alternativet, fordi tilretteleggingen for sykkel er altfor dårlig. Det er naturlig at folk heller velger bilen når det er så komplisert å sykle i byen. Vi er heller ikke særlig imponert over hvor mye sykkelvei som skal legges. Målsetningen for antall kilometer med sykkelvei er minimalt for en by av Oslos størrelse.

Oslo kommune har lagt planer for sykkelveinettet, men ligger pinlig langt bak. Allerede i 2001 manglet over hundre kilometer, men politikerne skjøv heller fristen fremover istedenfor å gripe fatt i saken. Fullførelsen av veinettet ble utsatt til 2008. Nå, fire år senere, er det ennå ikke ferdig. Byrådsleder Stian Berger Røsland har hittil bestemt at alle strekninger skal være påbegynt innen året er omme. – Dette er ikke godt nok, fortsetter Nerland. – Det er skandaløst at det tar godt over ti år å fullføre et sykkelveinett i hovedstaden.

Innen år 2100 vil Oslos befolkning øke med ca. 10 000 nye borgere hvert tiende år. For å møte befolkningsveksten på en måte som ikke fører til dårligere luft, høyere klimagassutslipp og trangere gater, er sykkel og gange det mest miljøvennlige alternativet å satse på. Det eneste som er i veien er, bokstavelig talt, bilen. Det skaper hindringer, farlige situasjoner og en utrygg trafikk når syklister må holde tritt med bilen. Å lage bilfritt sentrum, øke antallet gågater med sykkelfelt, og å fjerne gateparkeringer vil være effektive og ressurssterke tiltak som Oslo vil nyte godt av. Oslo NU var i vår på studietur til byen Freiburg i Tyskland. Freiburg anses som en av Europas grønneste byer, blant annet fordi flertallet velger sykkel og gange fremfor bil. – Freiburg er en utrolig hyggelig og livlig by, med frisk luft og lite støy, sier Nerland. – Oslo vil kun tjene på å ta bilen ut av sentrum og heller åpne for kollektivtrafikk, syklende og gående.

Derfor arrangerer Oslo NU Sykkelfest. Arrangementet er i Birkelunden lørdag 26. mai fra kl. 13:00 og utover ettermiddagen. Det blir appell og ulike stands, og 14:30 blir det politikerdebatt med bl.a. Marianne Borgen (SV), Abdullah Alzabeehg (A) og samferdsels- og miljøbyråd Ola Elvestuen (V). Det blir også konserter med Eye Emma Jedi, Bendik og Elvira Nikolaisen. Fredag varmer vi opp med sykkelfilmer laget av elever på Bjørnholt VGS og Lumikide på café Liebling på Grünerløkka. – Vi håper på godt vær og god stemning, sier Nerland. – Det er nå det gjelder å vise at vi bryr oss om miljøet, og at de beste tiltakene er lokale. Alle er velkomne!

Les mer om arrangementet på Facebook.

Ta kontakt med sykkelkoordinator Julie Wood og leder for Oslo NU Eir Helle

Nerland via mail: sykkel@nu.no og oslo@nu.no, eller via telefon: 95273749 (Wood) og
47612665 (Nerland)